Sign In

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

29/11/2021

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc, chiều ngày 26/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác Thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2021. Đồng chí Bùi Học Anh- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục THADS tỉnh.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 cho thấy: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, có địa phương phải giãn cách, phong tỏa nhiều lần, nhưng Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp ủy, UBND cấp huyện đã thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ; chủ động tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác THADS… Do đó, công tác THADS, hành chính năm 2021 của Ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thi hành án năm 2021: Về việc: Tổng số phải thi hành là 9.334 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 7.581 việc; đã thi hành xong là 6.367 việc, giảm 917 việc (giảm 12,58% so với năm 2020); đạt tỉ lệ 83.99% (tăng 0,56%) so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%. Về tiền: Tổng số phải thi hành là 1.529 tỷ 277 triệu 619 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 469 tỷ 829 triệu 21 nghìn đồng, đã thi hành xong là 207 tỷ 935 triệu 598 nghìn đồng, giảm 830 triệu 256 nghìn đồng (giảm 0,39%) so với năm 2020; đạt tỉ lệ 44,26% (giảm 4,3%) so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 4,16%. Toàn tỉnh có 09 Chi cục xếp hạng: Xuất sắc
                             
                                 Đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp năm 2022.
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
Đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022./.
                                                                                                                 Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: