Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

30/11/2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, chiều ngày 29/11/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để nắm tình hình, kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Vũ Tiến Phụng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh; Trưởng Phòng và chuyên viên thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Trưởng phòng và kế toán trưởng của Cục THADS tỉnh.
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 do đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày cho thấy: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, có địa phương phải giãn cách, phong tỏa nhiều lần, nhưng Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp ủy, UBND cấp huyện đã thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ; chủ động tăng cường phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác THADS… Do đó, công tác THADS, hành chính năm 2021 của Ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến tích cực. Về bộ máy: Cục THADS tỉnh Hải Dương có 04 Phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc, bao gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và 12 Chi cục THADS cấp huyện; về biên chế: Biên chế được giao năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương được giao 128 biên chế, có mặt là: 125, còn thiếu 03 biên chế; đã tổ chức sắp xếp lại ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161 đối với 28 trường hợp (giảm 5 hợp đồng) và 07 hợp đồng có xác định thời hạn; về các chức danh lãnh đạo, quản lý, gồm: Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng , 04 Trưởng phòng, 06 Phó trưởng phòng chuyên môn, 12 Chi cục trưởng và 23 Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện; về cơ cấu biên chế: toàn tỉnh có 64 Chấp hành viên, trong đó: có 30 Chấp hành viên Trung cấp, 34 Chấp hành viên sơ cấp, 04 Thẩm tra viên chính, 13 Thẩm tra viên, 9 Thư ký, 13 kế toán và 22 công chức ở các ngạch khác; về trình độ chuyên môn: Toàn tỉnh có hiện tại có 01 công chức có trình độ Tiến sĩ Luật; 09 trình độ Thạc sĩ Luật; 105 trình độ Cử nhân Luật; 03 trình độ cao đẳng và 07 trình độ khác; về trình độ Lý luận chính trị: Có 09 công chức có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 58 Trung cấp lý luận chính trị, 55 sơ cấp lý luận chính trị.
Kết quả thi hành án năm 2021: Về việc: Tổng số phải thi hành là 9.334 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 7.581 việc; đã thi hành xong là 6.367 việc, giảm 917 việc (giảm 12,58% so với năm 2020); đạt tỉ lệ 83.99% (tăng 0,56%) so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%. Về tiền: Tổng số phải thi hành là 1.529 tỷ 277 triệu 619 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 469 tỷ 829 triệu 21 nghìn đồng, đã thi hành xong là 207 tỷ 935 triệu 598 nghìn đồng, giảm 830 triệu 256 nghìn đồng (giảm 0,39%) so với năm 2020; đạt tỉ lệ 44,26% (giảm 4,3%) so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 4,16%. Năm 2021đã tiếp nhận và giải quyết 45 việc, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS tỉnh là 31 việc, đã giải quyết: 31/31 việc, đạt tỷ lệ 100%; thẩm quyền của Chi cục THADS: 26 việc, đã giải quyết 24/26 việc, đạt tỷ lệ 92,3%, thẩm quyền cơ quan khác: 08 việc
                             
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp năm 2022.
                                    
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành, ý kiến báo cáo, trao đổi trở lại của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác THADS năm 2021 của Ngành THADS tỉnh, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để khắc phục triệt để những tồn tại năm năm 2021, phát huy những kết quả tích cực năm 2021, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành xuấ sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
                                                                                                                   Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: