Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2024.

19/01/2024

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2024.
Chiều ngày 17/01/2024, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã có buổi làm việc với đồng chí Phan Nhật Thanh để nghe Chi cục THADS huyện Ninh Giang báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; tiến độ, kết quả thi hành một số vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có liên quan tới tổ chức tín dụng ngân hàng và một số nội dung công tác khác. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Vạn- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện Ninh Giang, về phía Cục THADS tỉnh có đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS; Trưởng, Phó trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về phía các cơ quan của huyện Ninh Giang có các đồng chí  đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND & UBND, Tài chính-kế hoạch, Thanh tra và tập thể lãnh đạo Chi cục THADS huyện Ninh Giang, tham dự buổi làm việc có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Quang.
Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục THADS huyện Ninh Giang báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 và nêu một số đề xuất kiến nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang nhất trí với các nội dung, ghi nhận kết quả công tác năm 2023 của Chi cục THADS huyện, đồng thời các đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế Chi cục THADS huyện cần phải khắc phục trong năm 2024, tiếp tục tăng cường công tác THADS trên địa bàn, quan tâm xử lý các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chu tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện cũng báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện năm 2023, công tác chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THADS.
Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo THADS huyện đối với công tác THADS trên địa bàn huyện Ninh Giang trong thời gian, đề nghị Lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm đến công tác THADS trong thời gian tới, cụ thể: Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã của huyện đối với công tác THADS, xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Chi cục THADS, cho Ban Chỉ đạo THADS và cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để Chi cục THADS huyện  có điều kiện tốt hơn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Ninh Giang quan tâm hơn đến việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó thi hành dứt điểm vụ UBND xã Tân Quang.
Đồng chí Phan Nhật Thanh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS đối với công tác THADS trên địa bàn huyện,  đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác THADS của huyện Ninh Giang, thực hiện việc song trùng lãnh đạo để công tác THADS ngày càng đạt kết quả cao. Về nội dung đề nghị của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Chủ tịch sẽ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan của huyện tham mưu, đề xuất với Thường trực Huyện ủy quan tâm, tạo điều kiện cho Chi cục THADS huyện Ninh Giang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
                                                                                                         Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: