Sign In

Khối nội chính tỉnh đánh giá công tác thi đua khen thưởng (31/08/2015)

Nét mới trong công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị là phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, hướng vào các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và cơ sở.
 

Tổng cục Thi hành án dân sự: Tập huấn và quán triệt phần mềm quản lý văn bản, điều hành và sử dụng chữ ký số (10/08/2015)

              Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành kế hoạch triển khai chữ ký số trong ngành Tư pháp và Quyết định số 2217/QĐ-BTP ngày 29/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp, ngày 07/8/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản, điều hành và sử dụng chữ ký số đối với Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục, và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Tổng cục.
 

Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự cho người thuộc hộ nghèo (31/07/2015)

Theo Nghị định số 62/2015/NĐ-PC của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS), người có khó khăn về kinh tế, thuộc chuẩn hộ nghèo, được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi làm việc xác nhận sẽ được giảm 80% phí THADS.
Các tin đã đưa ngày: