Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự Hải Dương đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp

05/03/2021

Các cơ quan Thi hành án dân sự Hải Dương đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp

Những tháng đầu năm 2021 đã đánh dấu sự quay trở lại của Dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sự xuất hiện của dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có tác động trực tiếp đến hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh, đặt ra nhiều thách thức mà các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương phải đối mặt. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
 
Tính từ khi khởi phát làn sóng thứ 3 của dịch bệnh (ngày 27/01/2021), tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm cao do các ổ dịch tại thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng được phát hiện muộn, dịch xuất hiện từ môi trường khu công nghiệp đông công nhân và từ dịch vụ nhạy cảm karaoke nên rất khó ngăn chặn...
Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh Hải Dương đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ (bắt đầu từ ngày 16/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021 đối với toàn bộ 12 huyện, thành phố, thị xã trực thuộc). Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh và 12 Chi cục đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-CP của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tiếp xúc, cách ly, giãn cách xã hội; không tập trung đông người... nên một số biện pháp nghiệp vụ như: xác minh điều kiện thi hành án; tống đạt văn bản, giấy tờ, niêm yết văn bản, thực hiện thông báo THADS; vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án; đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản... không thể thực hiện đúng tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu THADS.
 
Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết, được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Kể từ khi dịch bệnh khởi phát trên địa bàn tỉnh, Cục THADS tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện thực hiện; xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, triển khai áp dụng nhiều giải pháp: Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở từng giai đoạn và cấp độ khác nhau; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, cách ly y tế theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh như: Công văn số 252/CTHADS-VP ngày 01/3/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch số 253/KH-CTHADS ngày 01/3/2021 về phòng chống dịch Covid - 19; Quyết định số 254/QĐ-CTHADS ngày 03/3/2021 về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh; bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn; cung cấp khẩu trang cho cán bộ, công chức tại các cơ quan THADS trong tỉnh...Các biện pháp chỉ đạo của Cục THADS tỉnh đã góp phần kiểm soát tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Trong đợt dịch này, các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương có 04 đồng chí thuộc diện F1, các đồng chí đều đã hoàn thành thời gian cách ly, trở về đoàn tụ với gia đình; đến nay, toàn Ngành chưa có trường hợp nào vi phạm việc cách ly tập trung, khai báo y tế, không có công chức nhiễm bệnh... các công chức, người lao động trong đơn vị đều có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và nơi cư trú. Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu THA, Cục THADS tỉnh đã nghiên cứu để đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng chủ động, thường xuyên, hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS; bám sát việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng tháng; chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã bố trí, sắp xếp việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho phù hợp với tình hình từng địa phương; đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; lựa chọn những công việc có thể thực hiện thông qua trao đổi bằng văn bản, thư tín điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Nhờ việc áp dụng quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đến nay, tỉnh Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và chuyển sang một giai đoạn mới, đó là giai đoạn hoàn toàn chủ động trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Theo đó, 04 huyện/thị xã/thành phố: TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cho tới ngày 17/3/2021; 08 huyện/thành phố còn lại: Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện, thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn.
Ngay sau khi hết thời gian cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh (ngày 03/3/2021), Cục THADS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó xác định: Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, các biện pháp phòng chống dịch bệnh luôn luôn được đặt trong trạng thái kích hoạt. Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng đã, đang và sẽ có những ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2021 tại các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương. Trước tình hình đó, để đảm bảo chỉ tiêu THADS, Cục THADS tỉnh đã áp dụng đồng thời nhiều giải pháp như: tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc; công tác giải quyết KN,TC, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chỉ đạo các Chấp hành viên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục, nhất là thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao kết quả THADS năm 2021, kịp thời cập nhật quá tình tổ chức THA trên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS; yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức rà soát, nghiên cứu hồ sơ, lập phương án giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể, tổ chức thi hành vụ việc bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; xác định những vụ việc trọng điểm, địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án hiệu quả...
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành nhiệm vụ, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục, sự quyết tâm, trách nhiệm, đồng lòng của toàn thể công chức và người lao động, kỳ vọng trong thời gian tới, các cơ quan THADS của tỉnh Hải Dương sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THA năm 2021.
 
                                                                                                         Nguyễn Thị Hân- Thẩm tra viên
                                                                                        Phòng Kiểm tra và giải quyết, khiếu nại tố cáo 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: