Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

26/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Với chủ đề: “Phát huy vai trò  tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ , kỷ cương, đổi mới vì sự phát triển bền vững”, ngày 20 tháng 5 năm 2020 Đại hội Chi  bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực HĐND, tổ trưởng tổ công tác số 3; đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; đồng chí Văn Hồng Sơn – Phó trưởng Ban dân vận Quận ủy Thanh Xuân;
 

 
Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển trong giai đoạn 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI và Báo cáo chính trị của Chi bộ.
 

 
Đại hội thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đoàn kết, thống nhất, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong 05 năm qua Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân luôn đạt các chỉ tiêu công tác về việc, về tiền mà ngành giao cho.
 

 
Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Chi bộ Chi cục THADS quận Thanh Xuân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự  đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu xây dựng công tác thi hành án bán điện tử, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

 
Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí; Đồng chí Trần Đình Luận – Chi cục trưởng tiếp tục  được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ khóa IV; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong Ban Chi ủy hãy xứng đáng với sự tin tưởng của toàn Đảng viên trong chi bộ, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh - thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.
                                                                                    Người thực hiện
Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Hà

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: