Sign In

Chi cục THADS huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thi hành án dân sự

15/06/2021

Chi cục THADS huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thi hành án dân sự
Cùng với Hệ thống Thi hành án dân sự, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua của toàn hệ thống. Với sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
Hiện nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ đang thực hiện 16/17 biên chế và 04 lao động hợp đồng. Đội ngũ công chức trong đơn vị cơ bản có trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực công tác tốt. Trong giai đoạn 2015 - 2021, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ công chức, người lao động, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị năm sau luôn cao hơn năm trước và có nhiều chuyển biển tích cực.
 
Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện họp triển khai thực hiện nhiệm vụ
 
Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 truyền thống Thi hành án dân sự; căn cứ chương trình công tác của Cục Thi hành án dân sự, Huyện ủy, HĐND - UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện cho ý kiến và trình Cục Thi hành án dân sự Thành phố phê duyệt. Chi cục đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án.
 
Đơn vị tổ chức họp bàn, triển khai cưỡng chế thi hành án.

CHV đơn vị chỉ đạo cưỡng chế bàn giao tài sản cho bên được thi hành án nhận tháng 10/2020.
 
Chi cục cũng ban hành kế hoạch tự kiểm tra và triển khai thực có hiệu quả theo đúng nội dung tiến độ kế hoạch đề ra. Kết thúc tự kiểm tra, thẩm tra có đánh giá, nhận xét, kết luận những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân tồn tại và có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên, công chức được kiểm tra, thẩm tra khắc phục kịp thời sai sót, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó Chi cục Thi hành án huyện Chương Mỹ đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ban hành. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh của công dân, không để xẩy ra tinh trạng bức xúc khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, người lao động. Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, qua đó đã khích lệ, động viên công chức, người lao động đơn vị yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.

 
        CHV bàn giao mốc giới tài sản cho bên trúng đấu giá nhận
 
Mặc dù lượng việc và tiền phải thi hành tại đơn vị ngày càng tăng cao, các vụ việc có tính chất phức tạp ngày càng nhiều. Về kết quả công tác thi hành án từ năm 2015-2021 luôn có những chuyển biến tích cực. Hằng năm, kết quả thi hành án về việc và tiền của Chi cục năm sau đều cao hơn năm trước.  Riêng năm 2017: Kết quả thi hành án về việc và tiền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Năm 2019 Về việc đã giải quyết xong 978 việc, đạt tỷ lệ 51 % (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, còn thiếu 22,5%). So với năm 2018, tăng 260 việc (36,2%) và tăng 8 % về tỷ lệ. Về tiền đã giải quyết xong 100.410.348.000 đồng, đạt tỷ lệ 7% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 26,5%). So với năm 2018, tăng 28.284.583.000 đồng (39,2%) và tăng 1% về tỷ lệ. 6 tháng đầu năm 2021 về việc Đã giải quyết xong 418 việc tăng 19 việc, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 30,62 %. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 5,7 % về tỷ lệ. Về việc đã giải quyết xong 110,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ  8,04 % . So với cùng kỳ năm 2020, tăng 34,8 tỷ đồng và tăng  46 % về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ luôn phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân dộc Việt Nam. Hàng năm Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ đã tổ chức phát động cán bộ, công chức ủng hộ, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 
 
  Đơn vị tổ chức thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
 
Có được kết quả như trên là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, qua đó góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Thi hành án dân sự. Tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.  Chi Cục THADS huyện Chương Mỹ quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào với những thành tích đã đạt được, đồng thời đúc rút các bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cần phấn đấu để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao năm 2021 và những năm tiếp theo.
                                                                         Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: