Sign In

Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết cải cách Tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

02/02/2021

Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết cải cách Tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ngày 27/01/2021 Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội nghị Tổng kết cải cách Tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thìn – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng và sự tham gia của Lãnh đạo các ngành nội chính.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 công tác Thi hành án dân sự trong năm qua được thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao với những kết quả cụ thể:

- Về việc: Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 980 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 1395, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 642 việc; Số thụ lý mới là 753 việc, tăng 18 việc (tăng/giảm 2.4% so với cùng kỳ năm 2019);

- Sau khi trừ đi số ủy thác 17 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 2 việc, tổng số phải thi hành là 1031 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 877 việc, chiếm 85% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 153 việc, chiếm 14.8% trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 718 việc, tăng 55 việc so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 81.87% (tăng 4.87%) so với cùng kỳ năm 2019. Vượt 1.87% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (Trên 80%);
- Về tiền
Tổng số giải quyết là 343 tỷ 883 triệu 685 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 142 tỷ 442 triệu 775 nghìn đồng nghìn đồng; Số thụ lý mới là 104 tỉ 299 triệu 526 nghìn đồng, tăng 7 tỷ 242 triệu 028 nghìn đồng (tăng 7.4%) so với cùng kỳ năm 2019;

- Sau khi trừ đi số ủy thác là 10 tỉ 677 triệu 765 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 11 triệu 461 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 236 tỉ 053 triệu 075 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 179 tỉ 948 triệu 404 nghìn đồng, chiếm 76.2 % trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 50 tỉ 269 triệu 671 nghìn đồng, chiếm 21,2% trong tổng số phải thi hành;

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 73 tỉ 214 triệu 142 nghìn đồng, tăng 31 tỉ 455 triệu 631 nghìn đồng (tăng 75.3%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 40.69% (tăng 6.69%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 2.69% (Trên 38%);

Các mặt công tác khác của Chi cục được tiến hành đồng bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, quan tâm.

Cùng với thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được Huyện ủy quan tâm và quán triệt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 được Cục Thi hành án dân sự thành phố và Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt. Đây là căn cứ để cán bộ công chức Chi cục THADS từng bước phấn đấu hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị nêu trên, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đan Phượng đọc báo cáo tham luận: “Khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án”

 
Lãnh đạo Chi cục THADS thông qua bài tham luận tại Hội nghị
 
Để ghi nhận và động viên cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự, Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho tập thể đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự đã có thành tích xuất sắc năm 2020 và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng.
 

Lãnh đạo Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

 
NGUYỄN QUANG MINH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰHUYỆN ĐAN PHƯỢNG

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: