Sign In

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỰ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

20/07/2020

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỰ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
          Thực hiện kế hoạc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, Quyết định số 1251/QĐ.UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình. Ngày 16/7/2020, Chi cục THADS quận Ba Đình đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức Hội nghị tập huấnkỹ năng thi hành án dân sự và sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và chính quyền cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác THADS.
 
Đ/c Phan Mạnh Hùng – Chi cục trưởng – Phó trưởng ban chỉ đạo THADS quận Ba Đình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo THADS quận, đại diện lãnh đạo các phòng ban quận, lãnh đạo, cán bộ tư pháp các phường và các đ/c đại diện các tổ dân phố trên địa bàn quận cùng toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình.
 

 
Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Giảng viên cao cấp nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS giới thiệu và phổ biến tuyên truyền một số nội dung về luật THADS đã được sửa đổi năm 2014.
 

 
Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện thi hành án dân sự  đã diễn ra nghiêm túc, cơ bản đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
  
Qua Hội nghị, nâng cao được nhận thức trách nhiệm của UBND cấp phường, tổ dân phố trong công tác phối hợp xác minh thi hành án , động viên, thuyết phục, cưỡng chế thi hành án.
Huy Khánh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: