Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

13/01/2021

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng  tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Thực hiện Quyết định số 215-QĐ/HU ngày 03/12/2020 của Huyện ủy Đan Phượng ban hành Quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Khánh Linh vào đảng.
 
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
 
Ngày 22/12/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 07 tháng 02 năm 1994 theo đúng nội dung quyết định của Huyện ủy Đan Phượng. Tham dự lễ kết nạp có đầy đủ các đồng chí trong Ban Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ.

Đừng trước cờ tổ quốc và lá cờ vinh quang của Đảng, trước tập thể Chi bộ đồng chí Nguyễn Khánh Linh đã tuyên thệ trung thành với Đảng, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và hứa luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của Chi bộ.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Khánh Linh, đồng chí Bí thư Chi bộ công bố và trao Quyết định của Huyện ủy cho đồng chí Nguyễn Khánh Linh, đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu chúc mừng và phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Khánh Linh - đảng viên mới trong thời gian dự bị, đồng thời yêu cầu đồng chí Nguyễn Khánh Linh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: