Sign In

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

20/12/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: