Sign In

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: QSD đất, và tài sản gắn liền đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 7c, giấy CNQSD số BB473087, do UBND thành phố cấp ngày 16/6/2010, diện tích 146,8m2.

15/02/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: