Sign In

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 (24/03/2023)

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp),

Tổng cục THADS: TB tuyển dụng công chức. Vị trí chuyên viên lưu trữ Tổng cục. Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức, hành chính tổng hợp, thi hành án, kế toán, văn thư và thủ kho, thủ quỹ (xem chi tiết ở TB) (09/12/2021)

Tổng cục THADS-Bộ Tư pháp: Thông báo tuyển dụng công chức gồm các vị trí:
- Ở Tổng cục: Vị trí chuyên viên lưu trữ công tác tại Vụ TCCB;
- Tại Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí tuyển dụng gồm: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức nhân sự, chuyên viên hành chính tổng hợp, chuyên viên thi hành án, kế toán viên, văn thư viện trung cấp và nhân viên thủ kho, thủ quỹ (chi tiết ở Thông báo và danh sách kèm thông báo) 

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh-TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản QSD đất của ông Khánh bà Phương (Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m2) tại Tổ 1, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh. (10/11/2021)

1. Tài sản thẩm định giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cấp Giấy CNQSD đất số BY 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 3, diện tích 778m2­  chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất ông Trần Quốc Khánh, bà Lê Thị Hà Phương, tại: Tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Địa chỉ đăng ký nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).
Các tin đã đưa ngày: