Sign In

Thông báo thực hiện cơ chế Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (02/06/2017)

Tài liệu thông báo gồm: 1. Thông báo, 2. Quy trình Một cửa, 3. Quy trình hỗ trợ trực tuyến, 4. Diễn dải quy trình, 5. Quyết định thành lập bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến Cục THADS tỉnh

Thông báo thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (25/04/2017)

TB thời gian nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

TB thời gian làm việc mùa hè và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 (05/04/2017)

TB thời gian làm việc mùa hè và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Giấy mời họp Báo định kỳ Quý II năm 2017 (05/04/2017)

Giấy mời họp Báo định kỳ Quý II  năm 2017

Văn bản đề nghị TB bán tài sản THA trên Trang TTĐT Cục (14/03/2017)

Đề nghị thông báo bán đấu giá tài sản THA trên Trang TTĐT Cục THA

TB về tổ chức Tết và trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (20/01/2017)

CV chỉ đạo tổ chức Tết và TB phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Kế hoạch tổ chức các sự kiện chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành THADS (19/7/1946-19/7/2016) (14/06/2016)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2016); Cục THADS tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện chào mừng như sau:   

Thông báo tuyển dụng các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016 (10/05/2016)

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

Giấy mời và danh sách tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, vòng 1 (05/04/2016)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh triển khai Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

Thể lệ, kế hoạch cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ I và đề cương ôn tập. (04/04/2016)

Thể lệ Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất; Kế hoạch Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất; Đề cương ôn tập Cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.
Các tin đã đưa ngày: