Sign In

Chi cục thị xã Kỳ Anh: TB thẩm định giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất trong vụ Cty Phúc Thịnh. Sở hữu tài sản: Trần Quang Thuận, Hoàng Thị Phượng, Hồ Tiến Dũng, Trần Thị Thu Hiền. Địa chỉ:Tổ Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. (02/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Ban hành Thông báo số 94/TB-THADS ngày 02/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 
- Bên phải thi hành án: Công ty CPĐT và xây dựng Phúc Thịnh
- Bên sở hữu tài sản: Trần Quang Thuận, Hoàng Thị Phượng, Hồ Tiến Dũng, Trần Thị Thu Hiền. Địa chỉ:Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đề nghị của Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh tại Công văn số 210/CCTHADS -CV ngày 25/9/2020 Chẩm dứt công khai thông tin theo dõi đôn đốc thỉ hành án hành chính (26/09/2020)

Theo đề nghị của Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh tại Công văn số 210/CCTHADS -CV ngày 25/9/2020 về việc chẩm dứt công khai theo dõi, đôn đốc thỉ hành án hành chính, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đăng tải thông tin chấm dứt theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính Bản án số  01/2015/HCST ngày 13/5/2015 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; Bản án số 05/2015/HC-PT ngày 24/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định buộc thi hành bản án hành chính số 01/2016/QĐ-BTHBAHC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Vụ việc giữa UBND phường Đậu Liêu và hộ Ông Bùi Quang Chức,  bà Nguyễn Thị Tuất) do hiện nay Bản án đã được thi hành xong

Thông báo số 579/TB-CCTHA ngày 25/9/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về kết quả giải quyết việc thi hành Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng,đối với Lê Minh Quang (25/09/2020)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh Thông báo số 579/TB-CCTHA ngày 25/9/2020 về kết quả giải quyết việc thi hành Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng,đối với  Lê Minh Quang, địa chỉ: thôn 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng.
Kết quả: Đã xử lý tài sản của Lê Minh Quang là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Ngõ 49 đường, Hồ Phi Chấn, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, với tổng số tiền 2.528.568.000đ (Hai tỷ năm trăm hai mươi tám triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn).

Thông báo sô 340/TB-CCTHADS ngày 17/6/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc thụ lý giải quyết việc Thi hành án dân sự đối với Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (17/06/2020)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh Thông báo sô 340/TB-CCTHADS ngày 17/6/2020về việc thụ lý thi hành Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, đối với: Lê Minh Quang, địa chỉ: thôn 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng.
Các khoản thụ lý gồm: Buộc Phạm Minh Quang phải bồi thường cho 778 người (có danh sách kèm theo), tổng số tiền: 378.509.815.000 đồng.
Vậy, Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo để những người được thi hành án biết liên hệ với Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh trong quá trình giải quyết vụ việc. địa chỉ: Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh, số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0914.335.566

Thông báo đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên (04/06/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh thông báo Bán đấu giá tài sản.
tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 17, diện tích: 200m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BC 98947 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 15/02/2011 mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh, địa chỉ: xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá khởi điểm: 110. 640.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng
- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ và tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16h ngày 30/6/2020;
-Thời gian xem tài sản từ 15h ngày 15/6/2020 đến 16h ngày 29/6/2020
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 phút ngày 03/7/2020, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh
Địa chỉ: số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
số ĐT: 0396.257.147 hoặc 0912. 899.024

Thong báo: V/v lựa chọn trung tâm bán đấu giá (18/03/2020)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà Thông báo lựa chọn Trung tâm bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của Công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An, đia chỉ: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tài sản bán đấu giá gồm: Toàn bộ vật tư còn lại của trạm trộn bê tông, công suất 60m3/h (theo hồ sơ).
Gía khởi điểm bán đấu giá: 119.500.000 đồng (Một trăm mười chín triệu năm trăm nghìn đòng).
Các tổ chức bán đấu giá liên hệ vơi Chi cục THADS huyện Thạch Hà để nộp hồ sơ, qua địa chỉ: Số 52 , đường Lê Đại Hành, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

TB: lựa chọn tổ chức BĐG tài sản Cty Gang Thép Hà Tĩnh tại Lô B, D ở Khu Công nghiệp Vũng Áng (địa chỉ P Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Gía khởi điểm: 108.765.800.000đ. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 20/3 đến 25/3/2019, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh. (20/03/2019)

Chi cục THADS thị xã KỲ Anh Thông báo: lựa chọn tổ chức BĐG tài sản Cty Gang Thép Hà Tĩnh tại Lô B, D ở Khu Công nghiệp Vũng Áng (địa chỉ P Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Gía khởi điểm: 108.765.800.000đ. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 20/3 đến 25/3/2019, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh.

Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh (01/02/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh (số điện thoại: 02393.691.059 , email: nvcuong.hth@moj.gov.vn) thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017 (31/08/2017)

Thực hiện Thông báo số 216/TB-TCTHADS ngày 30/8/2017 của Tổng cục THADS và Thông báo số 304/TB-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2017. Cục THADS thông báo như sau:

Thông báo thực hiện cơ chế Một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (02/06/2017)

Tài liệu thông báo gồm: 1. Thông báo, 2. Quy trình Một cửa, 3. Quy trình hỗ trợ trực tuyến, 4. Diễn dải quy trình, 5. Quyết định thành lập bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến Cục THADS tỉnh
Các tin đã đưa ngày: