Sign In

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Quyết định số 847/QĐ-CTHADS ngày 30/7/2021 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (06/08/2021)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Quyết định số 847/QĐ-CTHADS ngày 30/7/2021 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chi cục TP Hà Tĩnh: lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh. (22/07/2021)

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 22/7/2021 về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản là: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 công trình xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ số 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh; của Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Tĩnh.

Chi cục THA Lộc Hà - Lựa chọn tổ chức Thẩm định giá TS: 01 xe ô tô hiệu BMW X3. Biển KS 38A-134.37, đăng ký 013785 Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương (22/07/2021)

Chi cục THADS huyện Lộc Hà: TB số 111/TB-CCTHADS ngày 22/7/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án. Tài sản gồm: 01(một) chiếc xe ô tô hiệu BMW X3 mang biển kiểm soát 38A-134.37, đăng ký số 013785 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương.

Chi cục THA Thạch Hà: TB 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn BĐGTS của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (02/07/2021)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà có Thông báo số 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc - Giám đốc đại diện theo pháp luật. 
Địa chỉ: xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Tài sản gồm: 

1.1. Các tài sản xây dựng, xây lắp gắn liền trên đất theo HĐ thế chấp BĐS (trừ 01 nhà hai tầng, nhà ghép gia đình ông Nguyễn Hữu Quốc đang ở). Các tài sản trên đất gắn liền với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 18; Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh; diện tích  11.797,5m vuông, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả hàng năm, Giấy CNQSD số CS945100 ngày 26/11/2019.
1.2. Một xe oto nhãn hiệu: KIA, số loại SORENTO, Biển kiểm soát 38A-11803. Loại xe oto con, màu trắng, số máy D4HBGH000533, số khung RNYXM52A6GC073815.
3. thời gian nộp Hồ sơ: từ 16h30 ngày 02/7 đến 16h30 ngày 08/7/2021
4. Địa điểm nộp Hồ sơ: Chi cục THADS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 lựa chọn TĐGTS: QSDĐ và tài sản gắn liền của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương (cấp ngày 12/5/2004); cấp lại ngày 26/11/2015, diện tịch 778m. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (08/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền đất của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương, được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận số Đ500483, GCN 05590QSDĐ/UB2004 ngày 12/5/2004; cấp lại GCNQSDĐ số 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất sô 58, tờ bản đồ số 3, diện tịch 778m vuông. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm bản Thông báo).

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, áp dụng tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1) (08/06/2021)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, áp dụng tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1)

Chi cục Thạch Hà thông báo số 138/TB-CTHADS ngày 07/6/2021 về việc lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO . Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (07/06/2021)

Chi cục Thạch Hà ban hành Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 về việc lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc làm Giám đốc đại diện theo PL. TS gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Chi cục thị xã Kỳ Anh: TB thẩm định giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất trong vụ Cty Phúc Thịnh. Sở hữu tài sản: Trần Quang Thuận, Hoàng Thị Phượng, Hồ Tiến Dũng, Trần Thị Thu Hiền. Địa chỉ:Tổ Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. (02/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Ban hành Thông báo số 94/TB-THADS ngày 02/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 
- Bên phải thi hành án: Công ty CPĐT và xây dựng Phúc Thịnh
- Bên sở hữu tài sản: Trần Quang Thuận, Hoàng Thị Phượng, Hồ Tiến Dũng, Trần Thị Thu Hiền. Địa chỉ:Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đề nghị của Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh tại Công văn số 210/CCTHADS -CV ngày 25/9/2020 Chẩm dứt công khai thông tin theo dõi đôn đốc thỉ hành án hành chính (26/09/2020)

Theo đề nghị của Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh tại Công văn số 210/CCTHADS -CV ngày 25/9/2020 về việc chẩm dứt công khai theo dõi, đôn đốc thỉ hành án hành chính, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đăng tải thông tin chấm dứt theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính Bản án số  01/2015/HCST ngày 13/5/2015 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; Bản án số 05/2015/HC-PT ngày 24/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định buộc thi hành bản án hành chính số 01/2016/QĐ-BTHBAHC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Vụ việc giữa UBND phường Đậu Liêu và hộ Ông Bùi Quang Chức,  bà Nguyễn Thị Tuất) do hiện nay Bản án đã được thi hành xong

Thông báo số 579/TB-CCTHA ngày 25/9/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về kết quả giải quyết việc thi hành Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng,đối với Lê Minh Quang (25/09/2020)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh Thông báo số 579/TB-CCTHA ngày 25/9/2020 về kết quả giải quyết việc thi hành Bản án số 129/2016/HSST ngày 06/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng,đối với  Lê Minh Quang, địa chỉ: thôn 8, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng.
Kết quả: Đã xử lý tài sản của Lê Minh Quang là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Ngõ 49 đường, Hồ Phi Chấn, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, với tổng số tiền 2.528.568.000đ (Hai tỷ năm trăm hai mươi tám triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn).
Các tin đã đưa ngày: