Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

TX Hồng Lĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

TX Hồng Lĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe máy Airblade. (03/02/2018)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản: Xe máy Airblade màu trắng xám đã qua sử dụng, có giấy đăng ký.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (02/02/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 05 (năm) nhẫn kim loại màu vàng. 02(Một) nhẫn hình kim loại màu trắng. 01 (Một) đồng hồ màu vàng nhãn hiệu QUATZ đã qua sử dụng. 03 (ba) điện thoại di động. 01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số chỗ ngồi: 05 chỗ; số loại: LEXUS; loại xe màu kem. 01 (Một) xe máy nhãn hiệu HONDA; màu sơn: xanh nâu; số loại: SH MODE; loại xe: 02 bánh; dung tích: 124 cm3.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe máy Honda Airblade (24/01/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe máy Honda Airblade

TB: llựa chọn tổ chức BĐG xe ô tô bán tải Mazda BT50, BKS 38A - 04320, số khung MM7UP4DF0EW, số máy P5AT1091638. Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp Giấy đăng ký số 010977, ngày 10/4/2014. Giá khởi điểm 175.000.000đ (26/12/2017)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Tài sản: Xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda BT50, BKS 38C-04320; số khung MM 7UP4DF0EW209315; số máy P5AT1091638 có giấy đăng ký ô tô số 010977 do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cấp.

TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 174+175, tờ bản đồ số 02, diện tích 78,1 mét vuông. Nay thuộc tờ bản đồ Số 90, tờ bản đồ 05, diện tích thực tế 76 mét vuông. (08/12/2017)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 174+175, tờ bản đồ số 02, diện tích 78,1 mét vuông. Nay thuộc tờ bản đồ Số 90, tờ bản đồ 05, diện tích thực tế 76 mét vuông.
Các tin đã đưa ngày: