Sign In

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Tổ 6 Nam Hà - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 174-175 tờ bản đồ 02, có diện tích 78,1m2 mang tên Ng Huy Cảnh, Hoàng Thúy Vân. Giá khởi điểm: 754.249.000 đồng. (06/12/2017)

TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Tổ 6 Nam Hà - TP Hà Tĩnh. Thửa đất số 174-175 tờ bản đồ 02, có diện tích 78,1m2 mang tên Ng Huy Cảnh, Hoàng Thúy Vân. Giá khởi điểm: 754.249.000 đồng.

TB lựa chọn tổ chức BĐG tài sản nhà đất của ông Nguyễn Thanh Vần và chị Trần Thị Nga ở xã Sơn Giang, Hương Sơn: Nhà 2 tầng = 240m2 và thửa đất 94, tờ bản đồ số 56 có diện tích đất 732,6m. Giá khởi điểm nhà đất: 3.599.120.000đ. (09/11/2017)

Chi cục THADS Hương Sơn: TB lựa chọn tổ chức BĐG tài sản nhà đất của ông Nguyễn Thanh Vần và chị Trần Thị Nga ở xã Sơn Giang, Hương Sơn. Nhà 2 tầng = 240m2 và thửa đất 94, tờ bản đồ số 56 có diện tích đất 732,6m. Giá khởi điểm nhà đất: 3.599.120.000đ.

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Thạch Trung - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 04, tại xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 920.830.000 đồng. (18/10/2017)

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, đối với tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 04, tại xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 920.830.000 đồng.

Trung tâm dịch vụ BĐG tỉnh: Bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. ĐC: 151,Nguyễn Biểu, tp Hà Tĩnh; GCNQSDĐ số AB319322, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 1004 số 62/QĐ-UB do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 12/01/2005. Giá khởi điểm 2.598.548.000đ (TB lần 4) (05/06/2017)

Trung tâm dịch vụ và bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau:

CTy BĐG Hồng Lĩnh: bán tài sản QSD đất có diện tích là 274m2 và nhà ở, tài sản gắn liền đất của anh Ngô Anh Dũng, chị Lê Thị Hương Giang. Địa chỉ Tổ 5, thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê. Giá khởi điểm là 432.000.000đ (thông báo lần thứ 4). (18/05/2017)

CTy BĐG Hồng Lĩnh: bán tài sản QSD đất có diện tích là 274m2 và nhà ở, tài sản gắn liền đất của anh Ngô Anh Dũng, chị Lê Thị Hương Giang. Địa chỉ Tổ 5, thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê. Giá khởi điểm là 432.000.000đ (thông báo lần thứ 4).

CTy BĐG Hồng Lĩnh: thông báo bán tài sản QSĐ đất 433m2 của ông Nguyễn Đức Lợi, bà Nguyễn Thị Kỷ ở Tổ 5- thị trấn Hương Khê. Giá khởi điểm là 624.600.000đ (TB lần thứ 4) (18/05/2017)

CTy BĐG Hồng Lĩnh: thông báo bán tài sản QSĐ đất 433m2 của ông Lợi, bà Kỷ ở Tổ 5- thị trấn Hương Khê. Giá khởi điểm là 624.600.000đ (TB lần thứ 4)

Cty BĐG Hồng Lĩnh: Thông báo bán tài sản toàn bộ lô đất số 68, thuộc tờ bản đồ số 3 của ông Lê Tiến Toàn và bà Phan Thị Thanh Mai ở Tổ 6, thị trấn Hương Khê; trên đất có nhà ở và tài sản khác. Giá khởi điểm 780.000.000đ (TB lần thứ 4). (18/05/2017)

Cty BĐG Hồng Lĩnh bán tài sản QSD đất do Chi cục THA Hương Khê ủy quyền. Tài sản là của ông Lê Tiến Toàn và bà Phan Thị Thanh Mai ở Tổ 6, thị trấn Hương Khê; trên đất có nhà ở và tài sản khác. Giá khởi điểm 780.000.000đ (TB lần thứ 4).

Cty BĐG Hồng Lĩnh: TB bàn QSD đất và TS gắn liền đất của ông Phan Văn Hòa, bà Phạm Thị Bình. Đất có diện tích là 256,3m2; trên thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính số 15 ở xóm 3, xã Phú Phong, Hương Khê. Giá khởi điểm là 1.296.000.000đồng (TB lần thứ 3). (18/05/2017)

Cty BĐG Hồng Lĩnh: Thông báo bán tài sản do Chi cục THA Hương Khê ủy quyền. Tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Hòa, bà  Bình. Đất có diện tích là 256,3m2; trên thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính số 15 ở xóm 3-xã Phú Phong- Hương Khê. Giá khởi điểm là 1.296.000.000đồng (TB lần thứ 3).

Cty bán đấu giá số 1 Hà Tĩnh: bán tài sản gắn liền đất ở P. Văn Yên - tp Hà Tĩnh (16/05/2017)

Bán tài sản gắn liền đất ở phường Văn Yên - tp Hà Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: