Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe máy Honda Airblade (24/01/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe máy Honda Airblade

TB: llựa chọn tổ chức BĐG xe ô tô bán tải Mazda BT50, BKS 38A - 04320, số khung MM7UP4DF0EW, số máy P5AT1091638. Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp Giấy đăng ký số 010977, ngày 10/4/2014. Giá khởi điểm 175.000.000đ (26/12/2017)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Tài sản: Xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda BT50, BKS 38C-04320; số khung MM 7UP4DF0EW209315; số máy P5AT1091638 có giấy đăng ký ô tô số 010977 do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cấp.

TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 174+175, tờ bản đồ số 02, diện tích 78,1 mét vuông. Nay thuộc tờ bản đồ Số 90, tờ bản đồ 05, diện tích thực tế 76 mét vuông. (08/12/2017)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 174+175, tờ bản đồ số 02, diện tích 78,1 mét vuông. Nay thuộc tờ bản đồ Số 90, tờ bản đồ 05, diện tích thực tế 76 mét vuông.

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Tổ 6 Nam Hà - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 174-175 tờ bản đồ 02, có diện tích 78,1m2 mang tên Ng Huy Cảnh, Hoàng Thúy Vân. Giá khởi điểm: 754.249.000 đồng. (06/12/2017)

TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Tổ 6 Nam Hà - TP Hà Tĩnh. Thửa đất số 174-175 tờ bản đồ 02, có diện tích 78,1m2 mang tên Ng Huy Cảnh, Hoàng Thúy Vân. Giá khởi điểm: 754.249.000 đồng.

TB lựa chọn tổ chức BĐG tài sản nhà đất của ông Nguyễn Thanh Vần và chị Trần Thị Nga ở xã Sơn Giang, Hương Sơn: Nhà 2 tầng = 240m2 và thửa đất 94, tờ bản đồ số 56 có diện tích đất 732,6m. Giá khởi điểm nhà đất: 3.599.120.000đ. (09/11/2017)

Chi cục THADS Hương Sơn: TB lựa chọn tổ chức BĐG tài sản nhà đất của ông Nguyễn Thanh Vần và chị Trần Thị Nga ở xã Sơn Giang, Hương Sơn. Nhà 2 tầng = 240m2 và thửa đất 94, tờ bản đồ số 56 có diện tích đất 732,6m. Giá khởi điểm nhà đất: 3.599.120.000đ.

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Thạch Trung - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 04, tại xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 920.830.000 đồng. (18/10/2017)

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, đối với tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 04, tại xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 920.830.000 đồng.

Trung tâm dịch vụ BĐG tỉnh: Bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. ĐC: 151,Nguyễn Biểu, tp Hà Tĩnh; GCNQSDĐ số AB319322, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 1004 số 62/QĐ-UB do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 12/01/2005. Giá khởi điểm 2.598.548.000đ (TB lần 4) (05/06/2017)

Trung tâm dịch vụ và bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: