Sign In

CTy BĐG Hồng Lĩnh: bán tài sản QSD đất có diện tích là 274m2 và nhà ở, tài sản gắn liền đất của anh Ngô Anh Dũng, chị Lê Thị Hương Giang. Địa chỉ Tổ 5, thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê. Giá khởi điểm là 432.000.000đ (thông báo lần thứ 4). (18/05/2017)

CTy BĐG Hồng Lĩnh: bán tài sản QSD đất có diện tích là 274m2 và nhà ở, tài sản gắn liền đất của anh Ngô Anh Dũng, chị Lê Thị Hương Giang. Địa chỉ Tổ 5, thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê. Giá khởi điểm là 432.000.000đ (thông báo lần thứ 4).

CTy BĐG Hồng Lĩnh: thông báo bán tài sản QSĐ đất 433m2 của ông Nguyễn Đức Lợi, bà Nguyễn Thị Kỷ ở Tổ 5- thị trấn Hương Khê. Giá khởi điểm là 624.600.000đ (TB lần thứ 4) (18/05/2017)

CTy BĐG Hồng Lĩnh: thông báo bán tài sản QSĐ đất 433m2 của ông Lợi, bà Kỷ ở Tổ 5- thị trấn Hương Khê. Giá khởi điểm là 624.600.000đ (TB lần thứ 4)

Cty BĐG Hồng Lĩnh: Thông báo bán tài sản toàn bộ lô đất số 68, thuộc tờ bản đồ số 3 của ông Lê Tiến Toàn và bà Phan Thị Thanh Mai ở Tổ 6, thị trấn Hương Khê; trên đất có nhà ở và tài sản khác. Giá khởi điểm 780.000.000đ (TB lần thứ 4). (18/05/2017)

Cty BĐG Hồng Lĩnh bán tài sản QSD đất do Chi cục THA Hương Khê ủy quyền. Tài sản là của ông Lê Tiến Toàn và bà Phan Thị Thanh Mai ở Tổ 6, thị trấn Hương Khê; trên đất có nhà ở và tài sản khác. Giá khởi điểm 780.000.000đ (TB lần thứ 4).

Cty bán đấu giá số 1 Hà Tĩnh: bán tài sản gắn liền đất ở P. Văn Yên - tp Hà Tĩnh (16/05/2017)

Bán tài sản gắn liền đất ở phường Văn Yên - tp Hà Tĩnh

Cty TNHH Bán Đấu Giá Hồng Lĩnh: TB bán đất và TS gắn liền với đất tại P Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) (07/04/2017)

Bán đấu giá QSD Đất là tài sản thi hành án tại P Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh

TB Bán đấu giá tài sản thi hành án: QSD Đất ở thị trấn Hương Khê (lần 2) (15/03/2017)

Bán đấu giá tài sản thi hành án QSD Đất ở thị trấn Hương Khê

Trung tâm BĐGTS Hà Tĩnh bán đấu giá Quyền sử dụng Đất và tài sản gắn liền Đất ở phường Nam Hà (27/02/2017)

Bán đấu giá Đất và tái sản gắn liền với đất, địa chỉ: số 151 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: