Sign In

CTy TNHH Bán đấu giá TS số 1 Hà Tĩnh: Bán QSD Đất và tài sản gắn liền Đất tại phường Văn Yên (13/02/2017)

Bán đấu giá tài sản QSD Đất và tài sản gắn liền Đất tại Khối phố Hòa Bình, Văn Yên.

Thông báo bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh (lần thứ 7) (08/02/2017)

Bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh

Thông báo bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh (lần thứ 6) (09/01/2017)

Bán toàn bộ tài sản dây chuyền sản xuất khí Oxi, Nitơ, Argon của Công ty cổ phần công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh

TB bán đấu giá tài sản là dây chuyền thiết bị máy móc của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (TB lần thứ 3) (14/11/2016)

TB bán đấu giá toàn bộ trang thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất khí Nito, Oxi, Argon thiết bị máy móc của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (TB lần thứ 3)

TB bán ĐGTS toàn bộ thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất của Cty Hóa Cốc Hà Tĩnh (lần 2) (25/10/2016)

Bán tài sản là thiết bị dây chuyền gồm khí Oxi, Nito, Argon của Công ty Hóa Cốc Hà Tĩnh

TB bán đấu giá tài sản Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (24/10/2016)

Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá tài sản Cty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh

TB bán đấu giá tài sản là toàn bộ thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (28/09/2016)

Bán đấu già tài sản là toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất khí Oxi, Nito, Argon của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: