Sign In

CỤC THADS TỈNH HÀ TỈNH TB Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/09/2023)

Tên tài sản bán đấu giá:
        Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên mang tên bà Hoàng Thị Yến; Sinh năm 1988; Số CCCD 042188017886:
        Thửa số 155, tờ số 7, địa chỉ tại TDP Song Yên, TT Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh số phát hành DH 332826 cấp ngày 05/8/2022; Diện tích: 822,8m2; Trong đó: Đất ở 45m2; Đất trồng cây lâu năm 777,8m2;

Cục THADS tb về việc tổ chức bán đấu giá (19/06/2023)

Tài sản bán đấu giá: Tài sản hình thành trong tương lai nằm trên Quyền sử dụng đất diện tích đất sử dụng thực tế là 7.370,8m2 đất (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 7.625,7m2 đất) tại Thửa đất số 01

CỤC THADS TB VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (08/06/2023)

Một chiếc xe ô tô nhãn hiệu SAMSUNG, số loại QM5 LE, sơn màu đen, mang biển kiểm soát 38A-375.39, số khung BMEP046727, số máy N335968, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. chủ xe mang tên Lê Ngọc Hà

Cục THADS thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án (22/05/2023)

Tài sản hình thành trong tương lai nằm trên Quyền sử dụng đất diện tích sử dụng thực tế là 7.370,8 mđất ( Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 7.625,7 m2 đất) tại Thủa đất số 01, Mảnh trích đo số 02-2015

Cục THADS thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án (15/05/2023)

Tài sản 1: 
Các công trình xây dựng trên thủa đất 01, tờ bản đồ "00", diện tích 10498,2 mtại địa chỉ: Thôn Thịnh Cường, Xã Tân Dân, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản 2:
Quyền sử dụng đất thuộc thủa đất số 41, tờ bản đồ QH ( nay thuộc thủa đất số 95, tờ bản đồ số 04), diện tích 160 mtại địa chỉ: Vùng QH Thôn Thịnh Cường, Xã Tân Dân, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
 

Cục THADS thông báo bán đấu giá: 01 xe mô tô, loại xe 02 bánh (21/03/2023)

Cục THADS thông báo về việc bán đấu giá tài sản: 
Tài sản bán đấu giá: 01 xe mô tô, loại xe 02 bánh, số loại NOUVOLX-1DB1, nhãn hiệu: YAMAHA, màu sơn: đen - đỏ, số khung RLCN1DB10CY101529, số máy 1DB1 1101541, dung tích xi nhanh 124cmbiển số đăng ký 38D1-046.74; kèm theo giấy đăng ký xe máy

TB lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản thi hành án: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (21/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản thi hành án: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7h30 ngày 21/02/2023 đến 17 giờ ngày 23/02/2023
- Địa điểm: Chi cục THADS TP Hà Tĩnh
(Chi tiết xem tại TB số 83/TB-CCTHADS ngày 21/02/2023)
Các tin đã đưa ngày: