Sign In

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 thửa đất tổng diện tích 515,5m2. giá khởi điểm: 689.112.000 đồng. (21/07/2020)

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG314526 cấp ngày 10/4/2017 mang tên ông Trần Mạnh Kiên và bà Nguyễn Thị Lan
.Giá khới điểm: 689.112.000,đ (sáu trăm tám mươi chín triệu, một trăm mười hai nghìn đồng). 
         Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 00 ngày 21/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày 22/7/2020.
          Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo sô 308/TB-CCTHADS ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Sơn về về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 02 thửa đất. Thửa số 1 có tổng diện tích: 570,5m2 giá KĐ: 305.703.000đ; Thửa số 2 có tổng diện tích:470,5m2 giá KĐ: 255.496.000đ. (16/07/2020)

Chi cục THADS huyện Hương Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:
1. Thửa đất số 43 tờ bản đồ số 35 , có diện tích 570,5m2 (trong đó 150 m2 đất ở và 420,5m2 đất vườn), địa chỉ: xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số P772139  do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 13/4/2000 mang tên Võ Thế Tú
- Giá khới điểm bán đấu giá: 305.703.000 đồng (Ba trăm linh năm triệu bảy trăm linh ba nghìn đồng).
2. 
1. Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 35 , có diện tích 470,5m2 (trong đó 150 m2 đất ở và 320,5m2 đất vườn), địa chỉ: xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số X 731062  do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 11/11/2003 mang tên Võ Văn Chương
- Giá khới điểm bán đấu giá: 255.496.000 đồng (Hai trăm năm lăm triệu bốn trăm chín sáu nghìn đồng).
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia kể từ ngày Thông báo đến 16h ngày 23/7/2020
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục THADS huyện Hương Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, số ĐT: 02393.875.337

Thông báo 417 /TB-CCTHA ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (16/07/2020)

         1. Tên tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Ngõ 49 đường, Hồ Phi Chấn, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 283852 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2011 mang tên Lê Quốc Thắng.
       - Giá khởi điểm: 2.503.412.000,đ (Hai tỷ năm trăm linh ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)
        - Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ00 ngày 16/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày17/7/2020.
        - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
 

Chi cục THADS thành phố Hà Tính thông báo số 402/TB-CCTHADS ngày 09/7/2020 về kết quả thẩm định giá tài sản thi hành án, cụ thể:1. Đất ở 296,7m2 có giá: 1.977.802.200đ; 2. Đất vườn lâu dài 116,5m2 có giá: 484.658.661đ; 3. Nhà cấp 4 giá: 40.951.000đ; (09/07/2020)

        Chi cục THADS thành phố Hà Tính thông báo số 402/TB-CCTHADS ngày 09/7/2020 về việc tổ chức thẩm định giá các tài sản thi hành án dân sự để tiến hành bán đấu giá.
        Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
        1. Đất ở 296,7m2 có giá: 1.977.802.200đ (một tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm lẻ hai nghìn hai trăm đồng)
         2 - Đất vườn lâu dài 116,5m2 có giá: 484.658.661đ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, sáu trăm sáu mốt đồng)
         3 -Nhà cấp 4 có giá: 40.951.000đ (Bốn mươi triệu, chín trăm năm mốt nghìn đồng)
         Tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 2.503.412.000đ (Hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)
           Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/07/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,
tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 17, diện tích: 150,5m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BI 754108 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 10/4/2012 mang tên ông Nguyễn Đình Anh v
à bà Trần Thị Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá thẩm định: 155.000.700 đồng;
2. Quyền sử dụng đất, diện tích 200m2, trong đó 100m2 đất ở và 100m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn 1,  xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh
- Giá thẩm định là: 110.640.000 đồng
Tổ chức bán đấu giá đăng ký nộp hồ sơ liên hệ  với Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục THADS huyện Hương Sơn thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án (08/06/2020)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án.
Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 53, tờ bản đồ số 01, có diện tích: 141,5m2 (trong đó 70m2 đất ở, 71,5m2 đất vườn), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL938533, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/8/2012, mang tên Võ Văn Chương, Lê Thị Tuyết Hạnh;
+ Giá khởi điểm: 105.987.500 đồng (Một trăm linh năm triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 07, tờ bản đồ số 20, có diện tích: 192m2 (trong đó 100m2 đất ở, 92m2 đất trồng cây lâu năm), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI632030, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 19/4/2012, mang tên: Bùi Khánh Sơn, Trần Thị Thu Hoài.
+ Giá khởi điểm: 244.844.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 16h ngày 11/6/2020
+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Số ĐT: 02393.875.337
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (04/06/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh thông báo Bán đấu giá tài sản.
tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 17, diện tích: 200m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BC 98947 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 15/02/2011 mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh, địa chỉ: xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá khởi điểm: 110. 640.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng
- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ và tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16h ngày 30/6/2020;
-Thời gian xem tài sản từ 15h ngày 15/6/2020 đến 16h ngày 29/6/2020
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 phút ngày 03/7/2020, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh
Địa chỉ: số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
số ĐT: 0396.257.147 hoặc 0912. 899.024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (04/06/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh thông báo Bán đấu giá tài sản.
tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 17, diện tích: 150,5m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BI 754108 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 10/4/2012 mang tên ông Nguyễn Đình Anh và bà Trần Thị Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá khởi điểm: 155.000.700 đồng;
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng
- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ và tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16h ngày 30/6/2020;
-Thời gian xem tài sản từ 8h ngày 15/6/2020 đến 16h ngày 29/6/2020
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15h30 phút ngày 03/7/2020, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh
Địa chỉ: số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
số ĐT: 0396.257.147 hoặc 0912. 899.024

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (13/05/2020)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản
Tài sản kê biên bán đấu giá gồm: Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, thửa đất số 02, tờ bản đồ số "00", tại địa chỉ số 132, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản gắn liền với đất số XB 648164, do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 21/01/2015 mang tên Công ty CP 474
Gía khởi điểm: 7.130.868.000 đồng
thời gian nộp Hồ sơ: từ 7h30p ngày 13/5/2020 đến hết 17h ngày 14/5/2020

 

Thong báo: V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (28/04/2020)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chon Tổ chức bán đấu giá đối với các tài sản:
1. Thửa đất số: 949; tờ bản đồ số: 03, diện tích theo giấy CNQSD đất: 119,5m2. địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 3, phường Hưng Trí, thị xá Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tài sản gắn với đất: nhà mái bằng, tường gạch, nền lát hoa
. Gía khới điểm bán đâu giá: 601.110.000 đồng (Sáu trăm linh một triệu một trăm mười nghìn đồng)
2. Thửa đất số: 155 + 184, tờ bản đồ số 01, diện tích theo giấy CNQSD đất: 878m2, địa chỉ: Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tài sản gắn với đất: 01 ngôi nhà cấp 4, xây tường, lợp ngói.
Gía khởi điểm bán đấu giá: 178.934.000 đồng (Một trăm bảy tám triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng);
3. Thửa đất số 261, tờ bản đồ số 01, diện tích: 654m2. Tài sản gắn với đất:  03 ngôi nhà trên đất , tường xây gạch, nền lát hoa.
Giá khới điểm bán đấu giá: 347.072.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy không trăm bảy hai nghìn đồng).
Tổ chức nộp hồ sơ tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian: từ 7h ngày 05/5/2020 đến  17h30 ngày 07/5/2020.
Các tin đã đưa ngày: