Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/07/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,
tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 17, diện tích: 150,5m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BI 754108 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 10/4/2012 mang tên ông Nguyễn Đình Anh v
à bà Trần Thị Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá thẩm định: 155.000.700 đồng;
2. Quyền sử dụng đất, diện tích 200m2, trong đó 100m2 đất ở và 100m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn 1,  xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh
- Giá thẩm định là: 110.640.000 đồng
Tổ chức bán đấu giá đăng ký nộp hồ sơ liên hệ  với Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục THADS huyện Hương Sơn thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án (08/06/2020)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án.
Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 53, tờ bản đồ số 01, có diện tích: 141,5m2 (trong đó 70m2 đất ở, 71,5m2 đất vườn), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL938533, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/8/2012, mang tên Võ Văn Chương, Lê Thị Tuyết Hạnh;
+ Giá khởi điểm: 105.987.500 đồng (Một trăm linh năm triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 07, tờ bản đồ số 20, có diện tích: 192m2 (trong đó 100m2 đất ở, 92m2 đất trồng cây lâu năm), địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI632030, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 19/4/2012, mang tên: Bùi Khánh Sơn, Trần Thị Thu Hoài.
+ Giá khởi điểm: 244.844.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 16h ngày 11/6/2020
+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Số ĐT: 02393.875.337
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (04/06/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh thông báo Bán đấu giá tài sản.
tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 17, diện tích: 200m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BC 98947 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 15/02/2011 mang tên ông Nguyễn Đình Công và bà Nguyễn Thị Cảnh, địa chỉ: xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá khởi điểm: 110. 640.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng
- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ và tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16h ngày 30/6/2020;
-Thời gian xem tài sản từ 15h ngày 15/6/2020 đến 16h ngày 29/6/2020
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 phút ngày 03/7/2020, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh
Địa chỉ: số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
số ĐT: 0396.257.147 hoặc 0912. 899.024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (04/06/2020)

Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh thông báo Bán đấu giá tài sản.
tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 17, diện tích: 150,5m2; theo giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất số: BI 754108 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 10/4/2012 mang tên ông Nguyễn Đình Anh và bà Trần Thị Sơn, địa chỉ: thôn 1, xã Cẩm Huy (nay thị trấn Cẩm Xuyên) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá khởi điểm: 155.000.700 đồng;
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng
- Thời gian tham khảo nộp hồ sơ và tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16h ngày 30/6/2020;
-Thời gian xem tài sản từ 8h ngày 15/6/2020 đến 16h ngày 29/6/2020
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15h30 phút ngày 03/7/2020, tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1  Hà Tĩnh
Địa chỉ: số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
số ĐT: 0396.257.147 hoặc 0912. 899.024

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (13/05/2020)

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản
Tài sản kê biên bán đấu giá gồm: Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, thửa đất số 02, tờ bản đồ số "00", tại địa chỉ số 132, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản gắn liền với đất số XB 648164, do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 21/01/2015 mang tên Công ty CP 474
Gía khởi điểm: 7.130.868.000 đồng
thời gian nộp Hồ sơ: từ 7h30p ngày 13/5/2020 đến hết 17h ngày 14/5/2020

 

Thong báo: V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (28/04/2020)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chon Tổ chức bán đấu giá đối với các tài sản:
1. Thửa đất số: 949; tờ bản đồ số: 03, diện tích theo giấy CNQSD đất: 119,5m2. địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 3, phường Hưng Trí, thị xá Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tài sản gắn với đất: nhà mái bằng, tường gạch, nền lát hoa
. Gía khới điểm bán đâu giá: 601.110.000 đồng (Sáu trăm linh một triệu một trăm mười nghìn đồng)
2. Thửa đất số: 155 + 184, tờ bản đồ số 01, diện tích theo giấy CNQSD đất: 878m2, địa chỉ: Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tài sản gắn với đất: 01 ngôi nhà cấp 4, xây tường, lợp ngói.
Gía khởi điểm bán đấu giá: 178.934.000 đồng (Một trăm bảy tám triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng);
3. Thửa đất số 261, tờ bản đồ số 01, diện tích: 654m2. Tài sản gắn với đất:  03 ngôi nhà trên đất , tường xây gạch, nền lát hoa.
Giá khới điểm bán đấu giá: 347.072.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy không trăm bảy hai nghìn đồng).
Tổ chức nộp hồ sơ tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian: từ 7h ngày 05/5/2020 đến  17h30 ngày 07/5/2020.

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự. (21/04/2020)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Đức Thọ.
Tài sản bán đấu giá gồm: Thửa đất số 2018, tờ bản đồ số 08, diện tích: 440,7mc, tại thôn: Châu trinh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (trên đất gồm: 01 ngôi nhà 2,5 tầng và các công trình phụ trợ khác):
Gía khởi điểm: 1.061.650.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng);
Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng;
Thời gian tổ hức cuộc đấu giá: 8h 30 phút, ngày 21/5/2020, tại trụ sở: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại liên hệ: 02393.579.999 hoặc: 0913.846.585

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG: QSDĐ và tài săn gắn liền thửa đất 15, tờ bản đồ 18 tại số 12, ngõ 11 Lý Tự Trọng, tổ 13 (nay là tổ 5), p.Bắc Hà, tp.Hà Tĩnh (13/02/2020)

         Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

          Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản;
 
          Do các bên đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
    

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ có diện tích 121,2 m2 của ông Dương Công Giang tại xóm Đồng Thanh, xã Thạch Đồng, tp.Hà Tĩnh và tài sản gắn liền với đất (27/11/2019)

Do các bên đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau
Các tin đã đưa ngày: