Sign In

Chi cục Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 lựa chọn TĐGTS: QSDĐ và tài sản gắn liền của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương (cấp ngày 12/5/2004); cấp lại ngày 26/11/2015, diện tịch 778m. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (08/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền đất của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương, được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận số Đ500483, GCN 05590QSDĐ/UB2004 ngày 12/5/2004; cấp lại GCNQSDĐ số 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất sô 58, tờ bản đồ số 3, diện tịch 778m vuông. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm bản Thông báo).

Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 của Chi cục Thạch Hà về việc: lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (07/06/2021)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà có Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 về lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc - Giám đốc đại diện theo pháp luật. Tài sản gồm: 
1. Các tài sản xây dựng, xây lắp gắn liền trên đất theo HĐ thế chấp BĐS (trừ 01 nhà hai tầng, nhà ghép gia đình ông Nguyễn Hữu Quốc đang ở). Các tài sản trên đất gắn liền với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 18; Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh; diện tích  11.797,5m vuông, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả hàng năm, Giấy CNQSD số CS945100 ngày 26/11/2019.
2. Một xe oto nhãn hiệu: KIA, số loại SORENTO, Biển kiểm soát 38A-11803. Loại xe oto con, màu trắng, số máy D4HBGH000533, số khung RNYXM52A6GC073815.


 

Thông báo số 94/TB-CCTHA ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 (Hai) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tình (02/06/2021)

Thông báo số 94/TB-CCTHA ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 (Hai) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tình .
  1. Quyền sử dụng đất thứ nhất
         Thửa đất số 223, tờ bản đồ số 10/371 (nay là thửa số 3 tờ bản đồ 93/BĐĐC/2013) ở tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tình có diện tích 162,7m2
             
Thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE-348774, cấp ngày 16/01/2007 theo số vào sổ cấp GCN: H 01429 mang tên ôngTrần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng, địa chỉ: Khu phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã  Kỳ Anh; trên đất có một ngôi nhà xây 2 tầng có tổng diện tích 247,9m2, kết cấu gồn giằng, dầm, tường xây bao, sàn lát gạch, mái đố bằng, 
         2. Thửa đất thứ hai.
         01 (một) Thửa đất số 11+22, tờ bản đồ số 92 (nay là thửa số 80, tờ bản đồ 92/BĐĐC/2013) có diện tích 510m2
Thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BƯ-857677, cấp ngày 28/10/2014 theo số vào sổ cấp GCN: CH-01573, mang tên ông Hồ Tiến Dũng và bà Trần Thị Thu Hiền, địa chỉ theo giấy CNQSDĐ: Khu phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã  Kỳ Anh.
          Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
           
Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Kỳ Anh từ ngày 02/6/2021 đến ngày 04/6/2021.

Thông báo số 186/TB-CCTHA ngày 04/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh (04/05/2021)

thông báo số 186/TB-CCTHA ngày 04/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 18, tờ bản đồ số 22 ( Theo bản đồ kỷ thuật số thuộc thửa số 62, tờ bản đồ số 19, phường Tân Giang). Giấy CNQSD đất số AG 097291, mang tên ông Trần Văn Báu, bà Phan Thị Hồng do UBND thị xã Hà Tĩnh ( Nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 07/8/2006 tại địa chỉ: số 03, ngách 3/8, ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 956.606.000,đ (Chín trăm năm. mươi sáu triệu, sáu trăm lỉnh sáu nghìn đồng).
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 30 ngày 04/5/2021 đến 17 giờ 30 ngày
06/05/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh - Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo số 61 /TB-CCTHA ngày 28/1/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất diện tích 181,8 m2 tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tinh (28/01/2021)

Thông báo số 61 /TB-CCTHA ngày 28/1/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 181,8 m2 của bà Dương Thị Hợi tại: số 106 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh gồm; 
 - Ngôi nhà 2 tầng có diện tích: 229m2
-  Nhà vệ sinh có diện tích: 7,03m2
-  
Ky ốt kinh doanh có diện tích: 40,05m2
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.523.000.000,đ (Bổn tỷ, năm trảm hai mươi ba triệu đồng).
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 30 ngày 01/02/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh - Số 27, đường Vồ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh

Thông báo số 29/TB-CCTHA ngày 18/01/2021 của Chi cục THADS huyện Đức Thọ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất, tại Đức Thọ, cụ thể: QSDĐ thứ nhất có diện tích 243,9m2 và QSĐ đất thứ 2 có diện tích diện tích 112,2m2 (18/01/2021)

Thông báo số 29/TB-CCTHA ngày 18/01/2021 của Chi cục THADS huyện Đức Thọ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất, cụ thể:
1.  Quyền sử dụng đất diện tích 243,9m2 mang tên Nguyễn Ngọc Đức (sau khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay thuộc thửa đất số 71, tờ bản đồ số 17 diện tích 243,9m2  mang tên Nguyễn Ngọc Đức và Phan Thị Hóa) - tại thôn Bình Tiến A, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất (gồm một ngôi nhà gỗ cột vuông và các công trình phụ trợ khác). 
2. Quyền sử dụng đất diện  tích 112,2m2 mang tên Nguyễn Đăng Thắng và Trần Thị Hiền - tại thôn Bình Tiến B, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất (gồm một ngôi nhà 02 tầng và các công trình phụ trợ khác).
-Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2021 (Trong giờ hành chính).
+ Các tổ chức thẩm định giá tài sản có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá tài sản xin gửi đến: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh.
+ Địa chỉ: Số 84, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. (Điện thoại: 0983.039.276 hoặc 0913.154.884).
 

Thông báo số 02/TB-CCTHA ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Hương Khê công khai lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thi hành án đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích : 204m2 tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (14/01/2021)

Thông báo số 02/TB-CCTHA ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc công khai lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thi hành án đối với  Quyền sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 599349 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 21/7/2017 mang tên Nguyễn Xuân Tình và bà Nguyễn Thị Hường, thửa đất số 139, tờ bản đồ số 12 thuộc tổ dân phố 07, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích thủa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: 204m2.
- Giá khởi điểm: 1.816.000.000đ (Một tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
 + Thời gian: Từ ngày đăng thông báo công khai lựa chọn đến 17h30 phút, ngày 23/01/2021.
+ Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê. Địa chỉ: Số 141, đường Phan Đình Phùng, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo sô 09/TB-CCTHADS ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá đối với Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3, có diện tích 297m2 tại Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (13/01/2021)

Thông báo sô 09/TB-CCTHADS ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá đối với Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3 (nay thuộc thửa số 94, tờ bản đồ sô 36) có diện tích 297m2 tại Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo GCN QSD đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 882273, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 00409 số 750/QĐ-UBND do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 13/5/2015 đứng tên Phạm Thị Thuý Hà.

Thông báo số12/TB-CCTHA ngày 12/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 188,4m2, tại Khối phố 5, T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (12/01/2021)

Thông báo số12/TB-CCTHA ngày 12/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313564, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H-01798, diện tích 208m2 đất ở đô thị và các tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006, tại Khối 5 (nay TDP5), T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang tên bà Ngô Thị Thanh. Thửa đất trên nay là Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 94 có diện tích 188,4m2, cùng địa chỉ trên và cùng mang tên Ngô Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất là 01 Nhà ở cấp 4, lợp ngói Proximăng đã dột nát, có 04 phòng, lâu nay không sử dụng, diện tích 49,3m2
          - Giá khởi điểm: 406.944.000đ (Bốn trăm lẻ sáu triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).
          - Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 26/01/2021.
         -. Địa điểm xem tài sản: Tổ dân phố 5, T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
          -. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
           Điện thoại: 02393.579.999 hoặc 0913.846.585 (đ/c Long).

 

Thông báo số: 395/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,diện tích 208m2, tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (11/12/2020)

Thông báo số: 395/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313564, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H-01798, diện tích 208m2 đất ở đô thị và các tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006, tại Khối 5 (nay TDP5), T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang tên bà Ngô Thị Thanh. Thửa đất trên nay là Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 94 có diện tích 188,4m2, cùng địa chỉ trên và cùng mang tên Ngô Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất là 01 Nhà ở cấp 4, lợp ngói Proximăng đã dột nát, có 04 phòng, lâu nay không sử dụng, diện tích 49,3m2 và các công trình phụ trợ, vật kiến trúc khác gắn liền với đất (toàn bộ đã hư hỏng không sử dụng được, xây dựng từ năm 1990)
          - Giá khởi điểm: 452.160.000đ (Bốn trăm năm mươi hai triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).
          Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
          Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Các tin đã đưa ngày: