Sign In

Thông báo số 02/TB-CCTHA ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Hương Khê công khai lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thi hành án đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích : 204m2 tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (14/01/2021)

Thông báo số 02/TB-CCTHA ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc công khai lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thi hành án đối với  Quyền sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 599349 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 21/7/2017 mang tên Nguyễn Xuân Tình và bà Nguyễn Thị Hường, thửa đất số 139, tờ bản đồ số 12 thuộc tổ dân phố 07, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích thủa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: 204m2.
- Giá khởi điểm: 1.816.000.000đ (Một tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:
 + Thời gian: Từ ngày đăng thông báo công khai lựa chọn đến 17h30 phút, ngày 23/01/2021.
+ Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê. Địa chỉ: Số 141, đường Phan Đình Phùng, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo sô 09/TB-CCTHADS ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá đối với Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3, có diện tích 297m2 tại Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (13/01/2021)

Thông báo sô 09/TB-CCTHADS ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá đối với Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3 (nay thuộc thửa số 94, tờ bản đồ sô 36) có diện tích 297m2 tại Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo GCN QSD đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 882273, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 00409 số 750/QĐ-UBND do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 13/5/2015 đứng tên Phạm Thị Thuý Hà.

Thông báo số12/TB-CCTHA ngày 12/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 188,4m2, tại Khối phố 5, T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (12/01/2021)

Thông báo số12/TB-CCTHA ngày 12/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313564, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H-01798, diện tích 208m2 đất ở đô thị và các tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006, tại Khối 5 (nay TDP5), T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang tên bà Ngô Thị Thanh. Thửa đất trên nay là Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 94 có diện tích 188,4m2, cùng địa chỉ trên và cùng mang tên Ngô Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất là 01 Nhà ở cấp 4, lợp ngói Proximăng đã dột nát, có 04 phòng, lâu nay không sử dụng, diện tích 49,3m2
          - Giá khởi điểm: 406.944.000đ (Bốn trăm lẻ sáu triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).
          - Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 26/01/2021.
         -. Địa điểm xem tài sản: Tổ dân phố 5, T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
          -. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
           Điện thoại: 02393.579.999 hoặc 0913.846.585 (đ/c Long).

 

Thông báo số: 396/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. diện tích 202m2 và diện tích 189,50 m2 tại: thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (11/12/2020)

Thông báo số: 396/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,
               1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313563, số vào sổ cấp GCNQSD đất số H-01799 do Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006 mang tên Lê Văn Trọng, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 13, diện tích 202m2 ,  tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nay là thửa đất số 144, tờ bản đồ số 94, diện tích 190,20 m2 .
          - Giá khởi điểm: 456.480.000đ (Bốn trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
          2.  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313565, số vào sổ cấp GCNQSD đất số H-01804 do Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006 mang tên Lê Thị Hồng, thuộc thửa đất số 494, tờ bản đồ số 13, diện tích 208m2, tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nay là thửa số 144, tờ bản đồ số 94, diện tích 189,50 m2 . tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà cấp 4, xây tường, lợp ngói có diện tích 87,8 m2 .
          - Giá khởi điểm: 514.800.000đ (Năm trăm mười bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).
           Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
          Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thông báo số: 395/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,diện tích 208m2, tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (11/12/2020)

Thông báo số: 395/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 313564, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H-01798, diện tích 208m2 đất ở đô thị và các tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 17/11/2006, tại Khối 5 (nay TDP5), T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang tên bà Ngô Thị Thanh. Thửa đất trên nay là Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 94 có diện tích 188,4m2, cùng địa chỉ trên và cùng mang tên Ngô Thị Thanh. Tài sản gắn liền với đất là 01 Nhà ở cấp 4, lợp ngói Proximăng đã dột nát, có 04 phòng, lâu nay không sử dụng, diện tích 49,3m2 và các công trình phụ trợ, vật kiến trúc khác gắn liền với đất (toàn bộ đã hư hỏng không sử dụng được, xây dựng từ năm 1990)
          - Giá khởi điểm: 452.160.000đ (Bốn trăm năm mươi hai triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).
          Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
          Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Thông báo số 78 /TB-CCTHA ngày 07/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, (08/12/2020)

Thông báo số 78 /TB-CCTHA ngày 07/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 130, tờ bản đồ số 3; có diện tích 130 m2 (diện tích thực tế 134 m2). Giấy CNQSD đất số CĐ 219275 mang tên ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Ngọc Hân do UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 13/6/2016 tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
           - Giá khởi diem của tài sản đấu giá: 2.085.100.000 ,đ (Hai tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng).
            - 
Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 ngày 07/12/2020 đến 16 giờ 30 ngày 11/12/2020.
-           - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành ấn dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh- sổ 141, đường Phan Đình Phung, thị trân Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo số 193TB-CCTHA ngày 21/10/2020 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 1032,4 m2, tại tô dân phô Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thi xã Ky Anh, tinh Hà Tĩnh (21/10/2020)

Thông báo số 193TB-CCTHA ngày 21/10/2020 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng  đất và tài sản gắn liền với đất  diện tích 1032,4 m2, Trong đó gồm 200 M2 đất ờ vá 832,4 m2 đất trồng cây lâu năm là một phần thuộc quyền sừ dụng đắt mang tên Hoàng Văn Thượng và Trân Thị Hoa, tại tô dân phô Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thi xã Ky Anh, tinh Hà Tĩnh.;
Mức giá khởi điểm: 272.900.000đ (Hai  trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng).
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ 14 giờ 30 phút ngày 21/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.
      Địa điểm: Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa,- phường Hưng Trí, thị xã Kỳ .Anh, tinh Hà Tĩnh. Liên hệ qua số điện thoại: 0976.586.538
 

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 thửa đất tổng diện tích 515,5m2. giá khởi điểm: 689.112.000 đồng. (21/07/2020)

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG314526 cấp ngày 10/4/2017 mang tên ông Trần Mạnh Kiên và bà Nguyễn Thị Lan
.Giá khới điểm: 689.112.000,đ (sáu trăm tám mươi chín triệu, một trăm mười hai nghìn đồng). 
         Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 00 ngày 21/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày 22/7/2020.
          Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo số 428 /TB-CCTHA ngày 20/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh (21/07/2020)

              Thông báo 428 /TB-CCTHA ngày 20/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc l tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, cụ thể: 
            Quyền sử dụng dât và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bân đồ số 34 tại địa chi: Ngõ 49 dường, Hồ Phi Chấn, tồ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, đà dược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất sổ BI 283852 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2011 mang tên Lê Quốc Thẳng.
              Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liện hệ với Công ty dấu giá hợp danh Đồng Tâm địa chi: số 58, dường Nguyen Du, thành phố Hà lĩnh, tinh Hà Tĩnh để nộp hồ sơ, tham gia đấu giá tài sản.

Thông báo 417 /TB-CCTHA ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (16/07/2020)

         1. Tên tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 65, tờ bản đồ số 34 tại địa chỉ: Ngõ 49 đường, Hồ Phi Chấn, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 283852 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2011 mang tên Lê Quốc Thắng.
       - Giá khởi điểm: 2.503.412.000,đ (Hai tỷ năm trăm linh ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)
        - Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ00 ngày 16/7/2020 đến 17 giờ 30 ngày17/7/2020.
        - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
 
Các tin đã đưa ngày: