Sign In

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Tên tài sản: 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh.

05/09/2022

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.
- Tên tài sản gồm 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh.
- Địa điểm nộp hồ sơ: tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Mọi chi tiết xin mời xem tại Thông báo số 969/TB-CTHADS ngày 05/9/2022 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn - Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: