Sign In

Chi cục THADS huyện Kỳ Anh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản THADS (Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, địa chỉ Thôn Hải Vân, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được UBND huyện Kỳ Anh cấp năm 2015, mang tên ông Nguyễn Sông Lam, bà Chi Thị Hoa)

11/01/2022

Chi cục THADS huyện Kỳ Anh - TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản THADS: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, địa chỉ Thôn Hải Vân, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 27/01/2015, mang tên ông Nguyễn Sông Lam, bà Chi Thị Hoa. Diện tích đất là 185,8m2.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: