Sign In

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh-Lựa chọn TĐG tài sản THADS: Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 23. Diện tích đất 225,2m2 ở Khối phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; được UBND thành phố cấp ngày 04/11/2010 mang tên bà Huỳnh Thị Nga.

07/01/2022

- Chi cục THADS TP Hà Tĩnh-Lựa chọn TĐG tài sản THADS: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền là Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 23. Diện tích đất 225,2m2 ở Khối phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; được UBND thành phố cấp ngày 04/11/2010 mang tên bà Huỳnh Thị Nga.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 8h ngày 10/01/2022 đến 17h ngày 11/01/2022, tại Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh.
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: