Sign In

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB BÁN ĐẤU GIÁ TS (LẦN 1) (06/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 857, đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Tàu cá vỏ thép nghề câu, mẫu thiết kế V077, Theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: HT-96708-TS do Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cấp ngày 17/02/2017 mang tên ông Nguyễn Văn Lòng và các thiết bị, ngư lưới cụ kèm theo tàu.
Kích thước: + Lmax ( chiều dài) x Bmax ( chiều rộng) x D ( Chiều cao) = 25,00m x 7,10m x3.40m; Ltk x Btk x d = 22,39m x 6,80 x2,50m
 Máy thủy: Số máy: 6465; Công suất máy: 829HP; Nhãn hiệu máy: YANMAR; Nước sản xuất: Nhật Bản; Đơn vị thiết kế: Công ty CP kỹ thuật đóng tàu Việt Nam ( VISEC); Năm đóng 2016

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB BÁN ĐẤU GIÁ TS (06/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 857, đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Tàu cá vỏ thép lưới rê, mẫu thiết kế LR-01-BNN, Theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: HT-96709-TS do Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cấp ngày 17/01/2017 mang tên ông Trần Xuân Sinh và các thiết bị, ngư lưới cụ kèm theo tàu.
Kích thước tàu: + Lmax ( chiều dài) x Bmax ( chiều rộng) x D ( Chiều cao) = 26,00m x 7,10m x3.10m; Ltk x Btk x d = 23,40m x 6,80 x2,30m
 Máy thủy: Số máy: 6285; Công suất máy: 829(610kW); Nhãn hiệu máy: YANMAR; Nước sản xuất: Nhật Bản; Đơn vị thiết kế: Công ty CP kỹ thuật đóng tàu Việt Nam ( VISEC), năm đóng: 2016;

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (05/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phan Kính, thành phố Hà Tĩnh)
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Tàu cá vỏ thép lưới rê ký hiệu LR-01- BNN-V040M.Hti.1 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: HT-96716-TS do Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên ông Nguyễn Lưu Truyền và các thiết bị, ngư lưới cụ kèm theo tàu.

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤY GIÁ (06/11/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

CHI CỤC THADS HUYỆN KỲ ANH TB BÁN ĐẤU GIÁ (30/10/2023)

     Tài sản đấu giá
a) Tài sản: 01 xe mô tô nhãn hiệu JANUS màu trắng, BKS 38K1 – 435.86 đã qua sử dụng. (Không thu hồi được đăng ký xe).
b) Nguồn gốc tài sản: Tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.

CỤC THADS TỈNH HÀ TĨNH TB BÁN ĐẤU GIÁ (LẦN 1) (09/10/2023)

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phan Kính, thành phố Hà Tĩnh)
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có GCNQSD đất số BT 053451 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 24/02/2014 mang tên Ông Nguyễn Tiến Chương và bà Trần Thị Lệ Hằng, địa chỉ: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 14 (bản đồ 371) nay là thửa đất số 05, tờ bản đồ số 16 (bản đồ kỹ thuật số), tổ dân phố 3, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.
- Tài sản gắn liền với đất: 01 cây xoài, 01 cây sung, 01 cây hoa sữa.
- Diện tích thửa đất: 200,5 m2.

CỤC THADS TỈNH TB BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 7) (06/10/2023)

Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phan Kính, thành phố Hà Tĩnh)
           b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 63, tờ bản đồ số 16  (nay là thửa đất số 201, tờ bản đồ số 15) tại địa chỉ số 57, đường Nguyễn Huy Tự, tổ 4 phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 730830 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2014 mang tên ông Lý Trọng Ngọc, bà Nguyễn Thị Bình.

CỤC THADS TỈNH HÀ TỈNH TB Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/09/2023)

Tên tài sản bán đấu giá:
        Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên mang tên bà Hoàng Thị Yến; Sinh năm 1988; Số CCCD 042188017886:
        Thửa số 155, tờ số 7, địa chỉ tại TDP Song Yên, TT Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh số phát hành DH 332826 cấp ngày 05/8/2022; Diện tích: 822,8m2; Trong đó: Đất ở 45m2; Đất trồng cây lâu năm 777,8m2;
Các tin đã đưa ngày: