Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

14/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

Năm 2020, kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vẫn tiếp tục đứng trong top cao nhất tỉnh, với tỷ lệ thi hành án đạt 83,82% số việc và 40,36% số tiền trên tổng số việc và số tiền có điều kiện giải quyết (vượt 2,32% số việc và 2,36% số tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao). Trong 5 năm liên tục từ khi chia tách huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh luôn dẫn đầu về kết quả thi hành án, là điển hình tiên tiến được biểu dương toàn ngành của tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2006, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2017 và 2019, Bộ Tư pháp tặng bằng khen năm 2020. 

Để có được kết quả này, trong bối cảnh lực lượng biên chế còn mỏng, địa bàn phức tạp, số lượng vụ việc lớn (so với các huyện, thị khác, thị xã Kỳ Anh gấp đôi, thậm chí gấp ba về số lượng vụ việc, và gấp hàng chục lần về số tiền thi hành án), tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã và thành tích chung của ngành thi hành án dân sự toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự một vụ việc trên địa bàn

        Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 đã có nhiều tác động đến khả năng thi hành nghĩa vụ về tài sản của người phải thi hành án; ảnh hưởng đến việc xác minh, giải quyết thi hành án. Bên cạnh đó, một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tính chất, mức độ phức tạp như án kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, án liên quan đến ngân hàng và các tổ chức tín dụng có tài sản đảm bảo thi hành án nhỏ hơn nhiều lần so với số tiền phải thi hành án; Việc xử lý tài sản để thi hành án chủ yếu là bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản mất nhiều thời gian; Trong khi đó, ý thức chấp hành của một bộ phận công dân không nghiêm, còn có biểu hiện chây ỳ, lẩn trốn, thậm chí chống đối không tự nguyện thi hành án... Những điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và đô thị phía nam Hà Tĩnh nói riêng.

        Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh cho biết: Ngay từ đầu năm, Cục đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp và quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm; giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng chấp hành viên thuộc Chi cục. Đồng thời, Chi cục cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS thị xã kiện toàn, bổ sung thành viên, ban hành văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn thị xã; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các tổ chức, đoàn thể, nhất là các ngành trong khối nội chính vận động, thuyết phục, đôn đốc thi hành án và thống nhất quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Chi cục THADS thị xã phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu huỷ pháo

        Hàng tuần, bám sát kế hoạch chuyên môn, Chi cục đã rà soát phân loại, tập trung mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nâng cao hiệu quả giải quyết thi hành các vụ án về kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, trốn tránh không tự nguyện thi hành án.

        Trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục đã luôn quan tâm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, “giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện”, sâu sát, quyết liệt, “đi báo việc, về báo công”; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu trong công tác của từng chấp hành viên, thư ký và chuyên viên. Thực hiện hiệu quả việc phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn thiếu chấp hành viên hoặc chấp hành viên còn nhiều hạn chế; nắm sát tình hình để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo Chi cục THADS  thị xã Kỳ Anh nhận khen thưởng năm 2020

        Trong quá trình triển khai công tác thi hành án dân sự tại địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp như thị xã Kỳ Anh, Chi cục THADS thị xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, chia sẻ, hỗ trợ về nghiệp vụ của Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Cục Thi hành án tỉnh Hà Tĩnh. Cục cũng đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 04 cuộc kiểm tra toàn diện tại Chi cục, trong đó tập trung vào các nội dung: Tiến độ giải quyết án; việc thực hiện các trình tự, thủ tục về THADS; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho chi cục và chấp hành viên; chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng,... qua đó đã kịp thời bổ cứu, chỉ đạo, hỗ trợ Chi cục THADS trong thi hành án đối với những vụ việc phức tạp trên địa bàn.

        Nhờ vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh luôn đạt được kết quả cao. Năm 2020, Chi cục đã thụ lý 282 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 271 việc, số chưa có điều kiện 11 việc; đã thi hành xong 249 việc, đạt tỷ lệ 91,88%; so với cùng kỳ tăng 2 việc, tăng 0,8% và so với tỷ lệ được giao (88%) đạt 104,4%. Số tiền phải thi hành 34.200.735.000 đồng; trong đó số có điều kiện 29.678.004 đồng, số chưa có điều kiện 4.522.731.000 đồng; đã giải quyết xong 11.818.874.000 đồng, đạt tỷ lệ 39,82%; so với cùng kỳ giảm 193.661.768.000 đồng, giảm 94,25% và so với tỷ lệ được giao (39%) đạt 102%. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác THADS thị xã lại tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đã thụ lý giải quyết xong 189 việc/238 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 79,41%) và giải quyết xong về tiền 16.614.127.000 đồng trên tổng số 34.887.079.000 đồng (đạt tỷ lệ 47,62% về tiền), vượt chỉ tiêu giao cả năm 5,62%. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác thi hành án dân sự thường xuyên được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Cơ quan THADS đã tiếp nhận, phân loại và ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

Chi cục THADS  thị xã Kỳ Anh đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

        Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở, đó là: Là địa bàn phức tạp nhưng lực lượng còn mỏng; vụ việc được giao cho từng chấp hành viên phụ trách với số lượng lớn; nghiệp vụ chuyên môn tuy được tập huấn, trao đổi nhưng vẫn chưa theo kịp diễn biến phức tạp trên thực tế của từng vụ việc thi hành án. Hơn nữa, dù đơn vị đã ban hành quyết định đúng thời hạn, đúng thẩm quyền đối với 100% bản án được chuyển giao theo quy định của pháp luật, nhưng một số vụ việc chậm tổ chức thi hành; một số trường hợp, người phải thi hành án cố tình chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nhưng cơ quan thi hành án chưa kiên quyết để cưỡng chế thi hành án; một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhưng chưa tập trung để giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, chính quyền một số xã, phường vẫn chưa thực sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; nhận thức và ý thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế.

Cấp uỷ thị xã trao thường cho các tập thể và Chi cục THADS  thị xã Kỳ Anh năm 2020

        Theo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh thì thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, cương quyết tổ chức cưỡng chế thi hành với những vụ việc đã đủ điều kiện. Về chuyên môn, Chi cục sẽ tập trung tham mưu bổ sung lực lượng chấp hành viên, thường xuyên chia sẻ, trao đổi, thỉnh thị chuyên môn với Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Cục; Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, kỷ luật kỷ cương hành chính, lề lối làm việc. Đặc biệt, Chi cục THADS thị xã sẽ chủ động tăng cường công tác phối hợp liên ngành, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền xử lý. Trong 6 tháng cuối năm 2021, gắn với kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021), toàn ngành sẽ tập trung cao độ, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao. Chi cục Thi hành án dân sự sẽ có giải pháp quyết liệt để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án; tiếp tục tham mưu củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã; tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn; tổ chức cưỡng chế thi hành án đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật; có hình thức xử lý theo quy định các đối tượng cố tình không chấp hành, cản trở thi hành án dân sự./.
                                                                                                  Thùy Diễu (UBKT Thị ủy Kỳ Anh)

Các tin đã đưa ngày: