Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

22/12/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Chiều ngày 20/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có toàn thể CBCC Cục THADS Hà Tĩnh; lãnh đạo và Chấp hành viên của các Chi cục THADS cấp huyện.
Trong năm công tác 2017, các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh đã ra sức phấn đấu, quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm với phương châm “Chú trọng đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, tăng cường chuyên nghiệp” và đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
 

 
 
- Thi hành xong 91,4% việc, vượt 17,4% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu giao 74%), cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 12,2% (tỷ lệ này trong toàn quốc là 79,2%) và xếp thứ 10 trong toàn quốc.
 
- Thi hành xong 73,5, vượt 39,5% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu giao 34%), cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 35,2% (tỷ lệ này trong toàn quốc là 38,3%) và xếp thứ 4 trong toàn quốc.
- Về 2 chỉ tiêu giảm việc, tiền tồn đọng chuyển kỳ sau; đến nay đã giảm được -16,9% lượng án tồn đọng về việc (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 6,9%). Đặc biệt Hà Tĩnh đã giảm được -91,2% lượng án tồn đọng về tiền (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 83,2%).
 
Có được những thành tích như trên là do Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng các giải pháp trong quản lý, chỉ đạo điều hành, tạo động lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án về việc, tiền tại các đơn vị. Tăng cường hướng về cơ sở, lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi hành án đối với những vụ việc trọng điểm, phức tạp; chỉ đạo các Chấp hành viên ở Cục tăng cường bám sát địa bàn để cùng với các Chi cục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả tổ chức thi hành án tại Cục và các Chi cục. Tích cực kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục THADS theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành những vụ việc phức tạp có giá trị thi hành lớn, những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế và có đơn thư phản ánh. Tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thi hành án với 5 chuyên đề cho hơn 70 người tham gia; kịp thời hướng dẫn các Chi cục áp dụng các quy định mới của pháp luật THADS, Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Ngân hàng, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Trách Nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS trong công tác thi hành án dân sự, nhất là trong chỉ đạo, phối hợp xử lý những vấn đề khó khăn, giải quyết các vụ việc trọng điểm. Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành hữu quan. Đưa công tác phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn ngày càng chặt chẽ và đi vào thực chất hơn. Chú trọng kiện toàn các chức danh Lãnh đạo từ Cục đến các Chi cục THADS. Thực hiện nghiêm túc công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm; cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Tổng cục và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án dân sự. Tăng cường đối thoại, làm việc với công dân, tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và trụ sở cơ quan. Thường xuyên bố trí công chức tiếp công dân, trực điện thoại Đường dây nóng và chú trọng kỹ năng dân vận trong công tác tiếp dân.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 
Trên cơ sở thành tích kết quả công tác năm 2017, Cục THADS Hà Tĩnh đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh, Chi cục THADS huyện Đức Thọ cùng các hình thức khen thưởng khác cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Các phòng thuộc Cục, các Chi cục THADS đã tiến hành ký giao ước thi đua nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: