Sign In

Thi hành án Hậu Giang - Triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

06/04/2020

Thi hành án Hậu Giang - Triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện một số thủ tục về thi hành án dân sự, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Theo Quyết định, triển khai thí điểm thực hiện Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Các nội dung thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự thông qua Phần mềm gồm: (1) Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự; (2) hỗ trợ trực tuyến xác nhận kết quả thi hành án dân sự; (3) hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành Phần mềm; tuyên truyền, đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo về Phần mềm; thực hiện hỗ trợ trực tuyến đối với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong thi hành án dân sự theo phân quyền. Yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; bố trí công chức hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và bố trí lịch công tác phù hợp để hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đúng thời hạn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự theo quy định.

Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự.
File đính kèm


Theo Tổng cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: