Sign In

Tập trung xử lý dứt điểm những “điểm nóng”, “điểm nghẽn” trong các vụ án lớn

16/04/2021

Tập trung xử lý dứt điểm những “điểm nóng”, “điểm nghẽn” trong các vụ án lớn
Sáng nay (16/4), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì Hội nghị.
Nhận diện những khó khăn, vướng mắc
Thông tin về một số kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2021, lượng việc phải thi hành có giảm không đáng kể nhưng lượng tiền phải thi hành vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 10,9%). Tuy nhiên, các cơ quan THADS địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả tổ chức thi hành án tương đương cùng kỳ năm 2020. Số việc thi hành án hành chính xong tăng so với cùng kỳ năm 2020; kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng trong công tác THADS, theo dõi THAHC, như: báo cáo đánh giá của Tổng cục THADS; những khó khăn, vướng mắc trong xử lý những vụ án lớn và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng, án kinh tế, tham nhũng; công tác tổ chức cán bộ; vấn đề về nêu gương, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, cán bộ của hệ thống…
 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội chỉ ra một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu tại Cục, như: tăng cường đôn đốc, tổ chức THA; thành lập tổ rà soát vụ án tính dụng, vụ án kinh tế tham nhũng; phân chỉ tiêu cho các chấp hành viên cụ thể theo từng tháng, yêu cầu cấp ủy địa phương có chỉ đạo, nhìn nhận kết quả THA của các cơ quan THA; tập trung, quyết liệt, phối hợp với Tòa án trong xử lý đối với những vụ việc có giá trị lớn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý sai phạm, sai sót trong THA, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ…
Báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Cục cho biết, Cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, trong đó có một số giải pháp: tăng cường chỉ đạo các Chi cục, đội ngũ chấp hành viên tập trung nguồn nhân lực để xử lý các vụ án có tài sản giá trị lớn; tập trung xử lý việc giao tài sản cho người trúng đấu giá; xử lý các án tín dụng ngân hàng, án kinh tế, tham nhũng; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và khiếu nại vượt cấp... Ngoài ra, Cục cũng phối hợp với các ban, ngành trực thuộc UBND thành phố và tổ chức các buổi làm việc với các Chi cục để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong THADS.
Đồng tình với Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Nông cho rằng trong 06 tháng cuối năm, Cục sẽ tập trung chỉ đạo chấp hành viên được phân công tổ chức THA chủ động xây dựng Kế hoạch xác minh, phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng đề nghị văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, cấp tỉnh cung cấp thông tin về tài sản hoặc ký hợp đồng đo đạc, xác định ranh giới về đất của người phải THA; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy để chỉ làm tốt công tác dân vận về THA; tập trung xây dựng Kế hoạch kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đối với những vụ án tín dụng ngân hàng và án kinh tế tham nhũng; xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra và kiểm tra đột xuất, tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo trong quá trình tác nghiệp THA ở Cục và Chi cục…
 

Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang
Xác định nguyên nhân chủ quan       
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc đặc thù trong công tác THADS; đồng thời, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Hệ thống THADS trong thời gian qua.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đã thắng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS như: kết quả 06 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2020; sự phối hợp, điều hành trong hệ thống có lúc còn thiếu nhịp nhàng; chất lượng, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chưa đạt yêu cầu; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ còn chậm… Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương cần tập trung làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục kịp thời.
Từ nay đến hết năm 2021, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo công tác THADS sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức với nhiều vụ việc phải thi hành giá trị lớn, tính chất pháp lý ngày càng phức tạp; phát sinh nhiều vấn đề mới như xử lý tài sản là cổ phần, cổ phiếu, tài sản hình thành trong tương lai; nhiều vụ việc giá trị thi hành lên đến hàng trăm tỷ đồng; phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp… Những vấn đề đặt ra trên, đòi hỏi toàn Hệ thống THADS phải nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay để có giải pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương
Phát huy vai trò “đầu tàu” của Tổng cục Thi hành án dân sự
Theo đó, trong 06 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống cần quán triệt, triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII liên quan đến công tác tư pháp và công tác THADS; đồng thời bám sát phương châm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026: “đoàn kết, thống nhất, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong hành động xây dựng Chính phủ số, kinh tế-xã hội số; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách có hiệu quả“ trong tổ chức thực hiện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị.
Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Thủ trưởng cơ quan THADS các cấp phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. “Tổng cục phải làm gương và chỗ dựa cho các Cục THADS, các Cục phải làm gương cho các Chi cục đồng thời chúng ta phải nhớ rõ các bài học rút ra từ sự thiếu gương mẫu, buông lỏng trong quản lý”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Các cơ quan THADS địa phương cần tập trung rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, thi hành hiệu quả án kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát; nhất là thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW. Bởi theo Thứ trưởng, nếu thi hành hiệu quả các án này, hệ thống THADS sẽ đạt được mục tiêu kép đó là vừa hoàn thành nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao vừa vừa hoàn thành chỉ tiêu về tiền.

Cùng với đó, tiến hành rà soát án tín dụng, ngân hàng, khắc phục tình trạng chậm bán đấu giá tài sản, tài sản bán nhiều lần không thành, bán thành nhưng không giao được, ảnh hưởng tới kết quả thi hành án. Nếu để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong công tác này, các Cục trưởng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục THADS phát huy vai trò là cơ quan quản lý, là “đầu tàu” của Hệ thống. Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ quan THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Kịp thời kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo các cơ quan THADS, nhất là các địa bàn lớn, trọng điểm; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới hiện nay.
Đối với công tác THAHC, các cơ quan THADS cần làm hết trách nhiệm theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định 71/2016/NĐ-CP về thi hành án hành chính; chủ động tăng cường phối hợp với địa phương để thúc đẩy kết quả THAHC tốt hơn.
Các cơ quan THADS quyết liệt chỉ đạo, tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ giá trị lớn, phức tạp, án tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, phấn đấu lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS 19/7/2021.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình, giúp người dân nắm bắt được đầy đủ quy định pháp luật, chấp hành pháp luật và tự nguyện thi hành án.

Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, hỗ trợ các cơ quan THADS hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ.
N.D - Trung tâm Thông tin


Theo Cổng TTĐT Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: