Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

07/08/2017

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
Sáng nay, ngày 07/8/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Thế Anh – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Viết Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo THADS huyện và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Tại buổi này, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2017 của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Động, đồng thời Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã báo cáo và xin ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự đối với những vụ án trọng điểm, án có điều kiện trên 02 năm và những vụ án lớn có khó khăn, phức tạp cần phải tổ chức thi hành dứt điểm trong thời gian tới.

 
Kết luận buổi họp đồng chí Nguyễn Viết Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện yêu cầu:
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương để Ban Chỉ đạo có phương hướng chỉ đạo giải quyết.
2. Các Ban, ngành, đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, tăng cường phối hợp trong việc tổ chức thi hành những vụ án lớn, phức tạp, kéo dài; nhất là công tác phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại công văn số 194/UBND-THA ngày 17/4/2017 về việc tăng cường phối hợp trong giải quyết thi hành án dân sự.
3. Tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ án trọng điểm; đặc biệt lưu ý tổ chức thi hành dứt điểm đối với vụ mà người phải thi hành án là anh Lương Văn Sang và chị Nguyễn Thị Nga, địa chỉ: Tả Hà, Hùng An, Kim Động, Hưng Yên; người được thi hành án là anh Bùi Văn Đại và chị Nguyễn Thúy Hằng, địa chỉ: Phục Lễ, Hùng An, Kim Động, Hưng Yên. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao.
Bùi Huế - Thư ký thi hành án


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: