Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động trang trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

30/09/2017

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động trang trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
Sáng nay, ngày 29/9/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động trang trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sớm, huyện ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Kim Động;
Đến dự và chúc mường Đại hội còn có các Công đoàn cơ sở như: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Kho bạc nhà nước…và toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động.
Đại hội đã được nghe các báo cáo Tổng kết cũng như báo cáo về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo. Tại Đại hội các đoàn viên công đoàn đã lựa trọn, bầu ra 3 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có các đồng chí:  Trần Thị Lan, Chấp hành viên sơ cấp, phó Chi cục trưởng; Nguyễn Đình Thuận, Thẩm tra viên; Bùi Thị Huế, Thư ký thi hành án, trong đó đồng chí Trần Thị Lan, Chấp hành viên sơ cấp, phó Chi cục trưởng được BCH bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

(Đồng chí Trần Văn Sớm, huyện Ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Kim Động phát biểu)


(Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Động phát biểu)
 
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Sớm, huyện ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện có yêu cầu ban chấp hành công đoàn phải đoàn kết, làm chỗ dựa vững chắc cho các đoàn viên công đoàn cùng nhau phấn đấu và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp.

 
Cùng Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư chi bộ đã thay mặt Ban chi ủy, Chi bộ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và ghi nhận những thành tích mà BCH  khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2017.  Đối với BCH  khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:
Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ hai: Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của công chức, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả trên tinh thần “sâu sát cơ sở, tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở”, chủ động phối hợp cùng tập thể lãnh đạo đơn vị kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động.
Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý những nội dung liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công chức người lao động…Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan để ngày càng nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thứ tư: Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Phạm Thị Hải vân – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động
 


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: