Sign In

Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động.

19/01/2018

Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động.
Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:
          Về phía tỉnh: Lãnh đạo Cục; Thường trực Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Cục.
          Về phía huyện: Đại diện Ban thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và toàn thể công chức, người lao động của Chi cục.
          Về phía xã, thị trấn: Các đồng chí Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, thị trấn thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; cùng tham luận vào Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động. Tại hội nghị này đồng chí Cục trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vũ Hoàng Thụ đã trao giấy khen của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên cho 2 tập thể và 3 cá nhân là UBND xã và Chủ tịch UBND thuộc huyện Kim Động vì đã có thành tích cao trong phối hợp giải quyết án đợt 2 năm 2017.
 
  
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị này đồng chí Cục trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vũ Hoàng Thụ yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, cần bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiệ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông báo Kết luận số 16/TB-VPCP ngày 12/01/2018 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa bình tại Hội nghị triển klhai công tác THADS,THAHC năm 2018; Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 để tham mưu, xây dựng trương trình kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, của Chi cục nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017. 
          Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại và Kết luận Hội nghị đồng Phó Chủ tịch, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nguyễn Viết Quý yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự; các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn trong huyện Kim Động thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
          1. Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị này của đồng chí Cục trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vũ Hoàng Thụ để đề ra những giải pháp trọng tâm, cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao năm 2018.
          2. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự phải nâng cao trách nhiệm hơn trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện có liên quan để cùng cơ quan thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.
          3. Đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện phải quyết liệt chỉ đạo các bộ phận thuộc phạm vi quản lý của mình tích cực tham gia phối hợp cùng với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự huyện thực hiện việc tuyên truyền, vận động và đôn đốc việc thi hành án đến các đối tượng phải thi hành án.
          4. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện với vai trò là cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoach hành động cụ thể từ đó làm căn cứ tham mưu cho UBND huyện có những chỉ đạo cụ thể từng vụ việc để các cơ quan hưu quan có liên quan cùng phối hợp tổ chức thi hành./.


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: