Sign In

Ban chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động

30/11/2017

Ban chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động
Sáng nay 30/11/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, Đoàn thẩm định của Ban chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do ông Phạm Thế Hiệu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Chi cục, bà Trần Thị Lan, Phó Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua 5 năm thực hiện, cụ thể trên các lĩnh vực như: triển khai việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường, văn hóa công sở, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến quản lý; thực hiện cuộc vận động “tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, công tác từ thiện, nhân đạo…


(Đồng chí Phạm Thế Hiệu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh Hưng Yên - Trưởng đoàn thẩm định phát biểu)
 
Qua việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Chi cục đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức làm việc của mỗi cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên rõ rệt; thái độ, lề lối, ý thức phục vụ tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao, tác phong, thái độ làm việc đã gần dân, trọng dân và phục vụ công dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Chi cục gắn với việc vận dụng thực hiện đúng đắn, triệt để các tiêu chí, nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” của mỗi cán bộ, công chức, người lao động đã tạo nên những kết quả tích cực, đồng thời kết hợp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế, nội quy làm việc đã tạo nên sự đoàn kết, nhất trí cao với không khí thật sự dân chủ trong toàn cơ quan.


(Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động phát biểu)
 
Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Thế Hiệu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh Hưng Yên - Trưởng đoàn đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động trong việc xây dựng Cơ quan Văn hóa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra của Ngành; Chi cục đã lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai các nội dung hoạt động của Ngành; một số mô hình hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động của Chi cục có nhiều sáng tạo, phong phú cần phổ biến, nhân rộng điển hình, chính những hoạt động này sẽ tạo động lực cho công chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình./.

Trần Hồng Đức - Chi cục THADS huyện Kim Động


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: