Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

05/02/2018

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 01/02/2018, tại trụ sở UBND huyện Văn Lâm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Văn Lâm đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo THADS quý IV năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo; cho ý kiến chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế một số vụ việc trong năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS nêu lý do, giới thiệu thành phần, nội dung họp. Đồng chí Phan Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng, thành viên BCĐ đã báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Đồng chí Nguyễn Anh Dũng trình bày dự thảo Kế hoạch công tác năm 2018 của BCĐ; Đồng chí Nguyễn Thị Tình, Phó Chi cục trưởng báo cáo tóm tắt một số vụ việc xin ý kiến chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế trong năm 2018
 
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, dự thảo Kế hoạch công tác năm 2018 của BCĐ, báo cáo tóm tắt một số vụ việc xin ý kiến chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế trong năm 2018 và ý kiến của các thành viên tham dự, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác, chỉ ra những thuận lợi như công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án được cải thiện theo chiều hướng tích cực, các thành viên BCĐTHA nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của Ban chỉ đạo, việc chỉ đạo thi hành án đã được tập trung giải quyết, đặc biệt cơ quan thường trực đã phát huy vai trò tích cực tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động tham mưu… Tuy nhiên, bên cạnh còn có một số khó khăn, tồn tại như: Có thành viên chưa thực sự tích cực, thành viên BCĐ chủ yếu là cán bộ của các cơ quan, ban, ngành nên công việc phải kiêm nhiệm không chuyên sâu, ít có thời gian dành cho hoạt động của BCĐ dẫn đến có lúc kết quả hoạt động chưa cao. Để hoạt động của Ban tiếp tục phát huy những thành tích, Trưởng ban yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban; tập trung giải quyết án trọng điểm, án có điều kiện theo chỉ tiêu giao ngay từ đầu năm; đối với các vụ việc Chi cục xin ý kiến  chỉ đạo để tiến hành cưỡng chế trong năm 2018, ý kiến của các thành viên đều nhất trí chủ trương cưỡng chế, tuy nhiên lưu ý đối với cơ quan chuyên môn thi hành án dân sự phải đề cao công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành, trường hợp đương sự vẫn cố tình trây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì cần nắm bắt thời điểm, thời cơ và tổ chức cưỡng chế để bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành dứt điểm, bảo đảm quyền lợi của các bên đương sự. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng BCĐTHADS nhấn mạnh, mong muốn hoạt động của BCĐTHADS huyện Văn Lâm phải thực sự hiệu quả, các thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp, chỉ đạo phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án trong việc tổ chức thi hành nhằm duy trì và phát huy tính hiệu quả của hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Văn Lâm.
Vũ Hà - Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Tác giả ảnh: Đỗ Hà
Theo Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: