Sign In

Đoàn kiểm tra số 03 Ban chỉ đạo THADS tỉnh kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm

12/11/2017

Đoàn kiểm tra số 03 Ban chỉ đạo THADS tỉnh kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm
Sáng ngày 08/11/2017, tại trụ sở UBND huyện Văn Lâm, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, với các nội dung kiểm tra: Công tác tham mưu; công tác chỉ đạo, điều hành chung; việc chỉ đạo trong một số trường hợp THA cụ thể, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện.
Đồng chí Trịnh Thị Thu Hà, Chánh văn phòng Cục THADS tỉnh, Thành viên đoàn kiểm tra thông qua Kế hoạch kiểm tra. Đồng chí Hoàng Thế Anh, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo THADS tỉnh quán triệt Kế hoạch, nêu cách thức, nội dung và phương pháp làm việc.


(Đồng chí Hoàng Thế Anh, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 03 Ban chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu)
 
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện báo cáo làm rõ những khó khăn, vướng mắc một số vụ việc cụ thể Chi cục THADS huyện đã xin ý kiến Ban chỉ đạo và đưa ra họp bàn cưỡng chế, cụ thể: vụ Công ty TNHH Thái Dương; vụ Gái – Sẩy và vụ Hải – Phú.


(Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm phát biểu)
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm, đoàn kiểm tra đánh giá những ưu điểm qua kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện đã làm tốt như trong công tác tham mưu; công tác chỉ đạo, điều hành rất sát sao, tích cực và cụ thể, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa bàn huyện Văn Lâm rất phức tạp, lượng án nhiều, số tiền phải thi hành lớn. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu một số nội dung trong báo cáo cần nêu cụ thể như: việc thực hiện các chỉ tiêu; kế hoạch thực hiện chỉ tiêu những tháng còn lại; những tồn tại, hạn chế, đặc biệt công tác phối hợp của cơ quan Công an với cơ quan Thi hành án trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án; công tác phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện với cơ quan THA. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy và đồng chí Nguyễn Anh Dũng phúc đáp những nội dung còn chưa rõ trong báo cáo, đồng thời tiếp thu các ý kiến đánh giá.
 

(Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm phát biểu)
 
Kết thúc cuộc kiểm tra đồng chí Hoàng Thế Anh đã kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra: Ban Chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; kịp thời tham mưu, ban hành văn bản để phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo; Công tác tham mưu của cơ quan thường trực tốt; BCĐ hoạt động hiệu quả do đó kết quả thi hành án của Văn Lâm đạt hiệu quả; thực hiện chế độ họp BCĐ đảm bảo theo quy định về định. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo THADS huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo THADS để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
 
Vũ Hà - Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm

Tác giả ảnh: Đức Hà
Theo Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: