Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

07/04/2016

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2016, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh, tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Hiền Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ; các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh Phó Cục trưởng đã trình bầy Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, chính quyền địa phương. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác thi hành án dân sự đã đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Thi hành án dân sự; tập thể lãnh đạo Cục đã tích cực, chủ động triển khai công tác thi hành án dân sự ngay từ những ngày đầu năm; chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp tổ chức thi hành án và với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành, do đó đã đạt được những kết quả tích cực; 6 tháng đầu năm 2016 kết quả đã thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 68,2%, về tiền đạt tỷ lệ 11%, tuy nhiên kết quả trên vẫn còn thấp so với chỉ tiêu  nhiệm vụ được giao năm 2016.
 
Sau phần báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thế Anh Phó Cục trưởng đã chỉ đạo phần tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, dành thời gian tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề ra biện pháp tháo gỡ, những giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016.
 
Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Cục đã trao tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng của Bộ năm 2015 và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cho các tập thể và cá nhân.
 
 
Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cụ thể:
1. Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố cần quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần công việc được triển khai tại Hội nghị này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.
2. Các cơ quan Thi hành án dân sự làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ, lãnh đọa UBND cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm theo Công văn số 380/UBND-NC ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Phát huy vai trò của cơ quan thường trự tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc thi hành án dân sự trọng điểm có điều kiện. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
3. Phấn đấu thi hành xong 100% những việc thi hành án dân sự trọng điểm có điều kiện và những việc thi hành án có điều kiện ra quyết định thi hành án trên hai năm chưa thi hành xong năm 2016 theo chỉ tiêu giao của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại Quyết định số 1019/QĐ-BCĐ ngày 31/3/2016.
4. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung triển khai Luật Thi hành án dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành hành án dân sự, các nội dung theo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Bộ Tư pháp.
5. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, trước mắt là hưởng ứng tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 năm 2016.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: