Sign In

Bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

10/03/2020

Bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Chiều ngày 06/3/2020, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giữa Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Mai Lương Khôi
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1908

Tác giả ảnh: Trung tâm
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: