Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Mường Tè

15/12/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Mường Tè
Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác THADS tỉnh Lai Châu đã tạo điều kiện cho các cơ quan liên ngành tố tụng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan. Công tác phối hợp giữa 04 cơ quan cấp huyện: Chi cục THADS, Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè qua 07 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã mang lại hiệu quả cao, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.
Tuy vậy, Quy chế phối hợp được ký kết từ năm 2016 đã có những bất cập, không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Việc rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế phối hợp mới trong công tác THADS là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, cụ thể hóa quy định của pháp luật, kế thừa những kết quả đạt được, dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo cơ sở để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Liên ngành tố tụng huyện Mường Tè đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp Liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Mường Tè”. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo các ngành trong Khối tố tụng gồm: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè, cùng toàn thể các đồng chí Chấp hành viên, thư ký, công chức của Chi cục THADS huyện Mường Tè; phóng viên Đài phát thanh truyền hình huyện Mường Tè dự và đưa tin về buổi Lễ.  Tại buổi Lễ, đồng chí Đèo Văn Minh, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Dự thảo Quy chế phối hợp gồm có hai phần với 27 điều: Phần thứ nhất là căn cứ các quy định của pháp luật; Phần thứ hai là nội dung quy chế gồm có 03 chương: Chương I: Những quy định chung được quy định từ Điều 1 đến Điều 4; Chương II: Nội dung phối hợp được quy định từ Điều 5 đến Điều 20; Chương III: Tổ chức thực hiện được quy định từ Điều 21 đến Điều 27. Ngoài việc bổ sung các các căn cứ pháp lý cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Quy chế lần này đã được lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các ngành, sửa đổi, bổ sung 15 điều; sắp xếp lại từ Điều 21 đến 25. Các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp, nhất trí thông qua dự thảo Quy chế phối hợp. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo các ngành trong Khối tố tụng đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các ngành./.
Một số hình ảnh tại ký kết quy chế phối hợp liên ngành
           
 


Theo Chi cục Mường Tè

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: