Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thi đua vượt khó, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

10/06/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thi đua vượt khó, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Lai Châu là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500km, có 265.095km đường biên giới với Trung Quốc, chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người sinh sống, mặt bằng dân trí thấp, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; điều kiện giao thông đi lại, điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 2561/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ Tư pháp, gồm 04 Phòng chuyên môn và 08 Chi cục trực thuộc. 
 Trong những năm gần đây khối lượng công việc của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh phát sinh ngày càng nhiều, số việc thụ lý hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, phát sinh một số vụ việc có tính chất khó khăn, phức tạp, giá trị phải thi hành lớn. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành án, các cơ quan thi hành án trong tỉnh luôn chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án; Đảm bảo 100% bản án, quyết định của Tòa án và đơn yêu cầu thi hành án của cá nhân, tổ chức được thụ lý thi hành theo đúng quy định; công tác rà soát, xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, khách quan. Kết quả công tác Thi hành án dân sự của Cục THADS tỉnh Lai Châu trong những năm qua đạt được cụ thể như sau:        
Năm 2017: Đã thi hành xong 1.640 việc tương ứng với số tiền 11.105.430.000 đồng, đạt tỷ lệ 97% về việc, 72% về tiền trên số việc, số tiền có điều kiện thi hành (vượt 7% về việc, 20% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2017);
Năm 2018: Đã thi hành xong 1.699 việc tương ứng với số tiền 13.457.388.000 đồng, đạt 97% về việc; 86% về tiền trên số việc, số tiền có điều kiện thi hành (vượt 1,5% về việc, 46,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2018);
 Năm 2019: Đã thi hành xong 1.476 việc tương ứng với số tiền 7.281.896.000 đồng, đạt 95,9% về việc; 78,7% về tiền trên số việc, số tiền có điều kiện thi hành (vượt 21,7% về việc, 43,7% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2019);
Năm 2020: Đã thi hành xong 1.722 việc tương ứng với số tiền 11.248.066.000 đồng, đạt tỷ lệ 95,3% về việc; 65,8% về tiền (vượt 13,3% về việc, 26,3% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2020).
Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, 2018, 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, riêng năm 2018 được Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp” và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng “Bằng khen”; năm 2020 được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”.
8 tháng năm 2021 (số liệu từ 01/10/2020 đến 31/5/2021): Tổng số phải giải quyết là 1.512 việc, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 132 việc, số thụ lý mới 1.380 việc. Tổng số phải thi hành 1.504 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 1.439 việc (chiếm 95,7% trong tổng số phải thi hành); số chưa có điều kiện thi hành 65 việc (chiếm 4,3% trong tổng số phải thi hành). Đã thi hành xong 1.282 việc (đạt tỷ lệ 89%, vượt 5,5% so với chỉ tiêu được giao).
Về tiền tổng số phải giải quyết 20.955.592.000 đồng, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 8.309.887.000 đồng, số thụ lý mới: 12.645.705.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 20.170.825.000 đồng, trong đó số có điều kiện: 16.730.518.000 đồng (chiếm 83% trong tổng số phải thi hành); số chưa có điều kiện thi hành 3.440.307.000 đồng (chiếm 17% trong tổng số phải thi hành). Đã thi hành xong 5.166.514.000 đồng (đạt tỷ lệ 30,9%, thiếu 11,2% so với chỉ tiêu được giao). Nhận định năm 2021 là một năm khó khăn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, do trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, số việc, tiền phải thụ lý, giải quyết của 8 tháng đầu năm tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 25,1% về việc, 35,5% về tiền), nhiều vụ việc thi hành án về khiếu kiện Quyết định hành chính, dân sự, hình sự khó khăn, phức tạp, với số  tiền phải thi hành lớn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án của toàn tỉnh, nhất là kết quả thi hành án về tiền. Song với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các chi cục đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo sát sao việc tổ chức thi hành án, mỗi chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021).
Bên cạnh chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thường xuyên quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động như: phong trào thi đua thường xuyên; phong trào thi đua cao điểm; phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021) như sau:
- Đối với phong trào thi đua thường xuyên hàng năm: Tập thể Cục được tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp năm 2018 và tập thể Chi cục THADS thành phố Lai Châu 03 năm được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp (2018, 2019, 2020); 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động Hạng ba; 04 cá nhân được tặng danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp; 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp…
- Đối với phong trào thi đua cao điểm hàng năm: Tổng kết phong trào thi đua cao điểm hàng năm 01 tập thể, 01 cá nhân được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen; 01 tập thể, 01 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen.
- Phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới: Cục THADS tỉnh Lai Châu; Chi cục THADS các huyện, thành phố và các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên đóng góp, giúp đỡ tổng số tiền là: 259.740.000đ và bằng hiện vật như: sách vở, quần áo, đồ dùng sinh hoạt...Năm 2019 tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.
- Phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 01 cá nhân được tặng Giấy khen trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các mặt công tác khác đều được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương. Ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì, thực hiện nề nếp, có hiệu quả. Việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch công tác năm, phát động các phong trào thi đua được Lãnh đạo cục quan tâm, hàng năm đều có sự đổi mới. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành hữu quan được đẩy mạnh, nhiều vụ án trọng điểm có giá trị phải thi hành lớn được tập trung giải quyết dứt điểm.
  
(Một số hình ảnh hoạt động của Cục)
 
Song song với việc hoàn thành các chỉ tiêu về việc và tiền được giao hàng năm. Đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do địa phương và Ngành phát động, qua đó góp phần nâng cao giá trị tinh thần cho đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong THADS cũng được quan tâm, chú trọng. Hàng năm đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các buổi tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Tư pháp nói chung và THADS, hành chính nói riêng, góp phần để nhân dân hiểu về các quy định, quyền, nghĩa vụ của mình đối với pháp luật.
 
 
(Hình ảnh tuyên truyền pháp luật, hoạt động văn nghệ thể thao)
 
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đội ngũ Chấp hành viên, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh còn gặp một số khó khăn như:
          Một là, Biên chế hàng năm đều bị cắt giảm, từ năm 2015 đến năm 2021 toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu bị cắt 13 biên chế (15,9%).
          Hai là, trụ sở làm việc của Cục và một số Chi cục còn chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo diện tích làm việc; Kho vật chứng chưa đảm bảo, các Chi cục chưa có kho vật chứng để bảo quản vật chứng, tài sản (5/8 Chi cục chưa có kho vật chứng; 01 Chi cục được đầu tư kho vật chứng; 01 Chi cục được đầu tư kho vật chứng tạm; Chi cục THADS thành phố Lai Châu chung cụm kho vật chứng với Cục).
          Ba là, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí của một bộ phận người dân thấp.
 
 
(Hình ảnh khó khăn khi đi công tác tại cơ sở)
 
Phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, năm 2021 và những năm tiếp theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trên các mặt công tác, chú trọng đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án phấn đấu thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đầu năm; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, kịp thời đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến; hàng năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh./.
          


Theo Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Các tin đã đưa ngày: