Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn tập trung, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

17/06/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn tập trung, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Nậm Nhùn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, cách thành phố Lai Châu 130km, cách Hà Nội khoảng 600km. Phía Đông giáp huyện Sìn Hồ; Phía Tây giáp huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Phía Nam giáp thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên; Phía Bắc giáp huyện Mường Tè và huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Huyện có 03 xã tiếp giáp với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với tổng chiều dài đường biên giới 24,671km.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn hiện có 05 công chức. Chức năng nhiệm vụ chính thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện được quy định tại Điều 16; Khoản 1 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.
Trong quá trình công tác, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. Cơ cấu tổ chức của đơn vị được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; Công chức, người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết một lòng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực hành tiết kiệm chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vô cảm với người được thi hành án, người phải thi hành án. Kết quả công tác thi hành án trong giai đoạn 2015 – 2020 của đơn vị đạt được như sau: tổng số thụ lý 399 việc = 2.490.731.000 đồng, thi hành xong 386 việc = 2.133.101.000 đồng đạt tỷ lệ 96,7% về việc, 85,6% về tiền. Với những thành tích đã đạt được, liên tục từ năm 2016 đến 2020 đơn vị đã được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Bằng khen”.
 
 

          8 tháng năm 2021 kết quả công tác THADS tại đơn vị tổng số phải thi hành 51 việc = 624.210. 000 đồng, thi hành xong 41 việc = 171.910.000 đồng, đạt tỷ lệ 82% về việc, 32,7% về tiền. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn đã hoàn thành chỉ tiêu thi hành án về việc, chỉ tiêu thi hành án về tiền chưa đạt còn thiếu 10,8% so với chỉ tiêu giao.
Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19 còn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện kinh tế của người dân, nhận định được tình hình thực tế khó khăn của đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 như sau:
          Một là, Bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án năm 2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao.
          Hai là, Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên trong việc nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. Tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án có giá trị lớn.
          Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
          Bốn là, Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành hữu quan để tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS và tập trung phối hợp tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện nhất là những vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn phấn đấu hoàn thành xuất sác các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao.
          Năm là, quyết tâm xây dựng đơn vị là đơn vị đạt loại thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và 100% công chức hoàn thành nhiệm vụ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên./.

Tác giả ảnh: Bùi Ngọc Linh - Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn

Các tin đã đưa ngày: