Sign In

Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022

18/07/2022

Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022
Ngày 15/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng trình bày. Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết: 4.573 việc, tương ứng với 699.829.285.000 đồng. Đã thi hành xong: 2.487 việc đạt tỷ lệ 66,23% trên số có điều kiện thi hành, giảm 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng với số tiền 164.994.405.000 đồng đạt tỷ lệ 32,8% trên số có điều kiện thi hành, tăng 91,26% so với cùng kỳ.
Cùng với đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả tốt; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các cơ quan THADS trong tỉnh tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự. Kết quả đạt được đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã đưa ra thảo luận những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án tín dụng – ngân hàng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng – kinh tế, xử lý tiền tồn Trại giam, án có điều kiện thi hành trên 01 năm và đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Tại Hội nghị, đồng chí Quyền Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh, Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan THADS thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; quán triệt các chỉ đạo, kết luận của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái tại Hội nghị giao ban Quý III năm 2022 của Tổng cục THADS đến toàn thể công chức; Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Cục trưởng về việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị; đảm bảo về số liệu, tránh hiện tượng tăng đột biến, chạy theo thành tích; rà soát các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm đảm bảo hoàn thành toàn diện các mặt công tác; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tiếp công dân, xử lý triệt để, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở đảm bảo đúng quy định, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động THADS.

Tác giả ảnh: Hoàng Đài Trang
Theo Hoàng Đài Trang - VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: