Sign In

Tổng kết hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

13/11/2019

Chiều ngày 04/11/2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Đồng chí Lý Seo Vảng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đ/c Giàng Sín Chớ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo (Chủ trì hội nghị); các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan phối hợp, lãnh đạo UBND các xã.
Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2019, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020, kết quả công tác phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với các cơ quan phối hợp. Các báo cáo đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo THADS, kết quả  công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của Chi cục. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ công chức, nhất là Chấp hành viên ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành luôn bám sát kế hoạch và có trọng tâm; kết quả giải quyết thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Công tác chỉ đạo về phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường và phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án, các vụ việc có ý kiến của Ban Chỉ đạo đã được tập trung giải quyết dứt điểm. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đồng thời tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành án, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án để Cục Thi hành án có hướng chỉ đạo; giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

 
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh,
Phó trưởng BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lý Seo Vảng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện trong năm 2019 và đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong năm 2020.
 
SQD - Chi cục THADS huyện Si Ma Cai 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: