Sign In

Chi bộ Thi hành án huyện Si Ma Cai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

24/03/2020

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện ủy Si Ma Cai, ngày 18/3/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ Thi hành án lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thị Khoa, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ Thi hành án.
 
 
Đồng chí Đinh Thị Khoa, UVBTV Chủ nhiệm UBKT Huyện chụp ảnh lưu niệm
với các đảng viên trong chi bộ Thi hành án
 
Tại Đại hội, đồng chí Sùng Quang Dùng thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo chính trị đại hội, trong đó đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy Si Ma Cai cùng với sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đã phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được Ngành giao cho. Cán bộ, đảng viên trong Chi cục không vi phạm kỷ luật, chấp hành tốt  nội quy, quy chế, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động của Chi cục, Ngành đề ra.

Chi bộ thực hiện sinh hoạt theo đúng quy định và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mọi hoạt động công khai, minh bạch và dân chủ. Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, thường xuyên phối hợp với chính quyền Chi cục và các tổ chức đoàn thể; lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ và các hoạt động từ thiện xã hội.

Đồng chí Bí thư chi bộ thường xuyên, trực tiếp tổ chức, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp trên; xây dựng, thực hiện các chương trình hành động cụ thế đối với Chi bộ; tuyên truyền, triển khai tới 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống trung thực, thẳng thắn, giản dị, gần gũi với đồng nghiệp; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong Chi bộ; duy trì nếp sinh hoạt chi bộ đúng kỳ, nêu cao tinh thần lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của đảng…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chi bộ Thi hành án xác định tiếp tục quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội của Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai.

 Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Chi bộ Thi hành án xác định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Chi cục; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Lãnh đạo Chi cục, các tổ chức đoàn thể của Chi cục; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của Chi cục.

Đại hội đã nghe đồng chí Đinh Thị Khoa, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phát biểu chỉ đạo; đồng thời tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Thi hành án lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, đồng chí Sùng Quang Dùng, Chi cục trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nông Hữu Lan, Phó Chi cục trưởng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Thi hành án; Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Sùng Quang Dùng./.
 
                                                                                                 Sùng Quang Dùng
                                                                            Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: