Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị cấp huyện

16/07/2015

       Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự tại các đơn vị, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 211/QĐ-CTHA ngày 17/12/2014 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị.
        Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2015; Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự số 04/KH-CTHADS ngày 21/01/2015, trong 9 tháng đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 03 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Bảo Thắng, Văn Bàn, Thành phố Lào Cai), đạt 75% chỉ tiêu kiểm tra toàn diện công tác thi hành án theo Kế hoạch đề ra.

       Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, hàng năm các đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai tới toàn thể cán bộ công chức; phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua đầy đủ. Lãnh đạo các Chi cục luôn quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể Chấp hành viên và công chức trong đơn vị; có sự phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn đối với từng công chức. Nội bộ cơ quan đoàn kết, có kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm, công chức yên tâm và nhiệt tình trong công tác. Tổ chức các đoàn thể được kiện toàn, đi vào hoạt động có hiệu quả, tích cực, phát huy tốt vai trò của các cá nhân gắn việc thực hiện phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Áp dụng đúng các quy định của pháp luật về căn cứ, trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án, lập và sử dụng đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ, chứng từ theo quy định. Tuy nhiên tại các đơn vị được kiểm tra cũng còn những sai sót cần được khắc phục như: công tác văn thư lưu trữ chưa thực hiện đúng quy chế đã ban hành của đơn vị, việc lập và sử dụng một số loại sổ về thi hành án chưa đúng quy định, công tác phối kết hợp trong việc xét miễn giảm thi hành án ở một số đơn vị chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ giải quyết hồ sơ còn thấp...

        Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận ghi nhận những ưu điểm các đơn vị đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; có đề xuất, kiến nghị để tăng cường hơn nữa công tác thi hành án dân sự tại địa phương, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo và sở trường công tác của công chức tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của đơn vị.

       Qua công tác kiểm tra cho thấy kết quả thi hành án tại các đơn vị này còn đạt tỷ lệ thấp, vì vậy trong 3 tháng cuối năm đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của các đơn vị trong toàn tỉnh mới có thể đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp./.                                                                           
                                                             Nguyễn Thị Kim Chi - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: