Sign In

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

22/07/2019

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Kế hoạch 08/KH-STP ngày 24/01/2019 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, được sự nhất trí của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (đơn vị Phó Trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng khối các cơ quan Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.
Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Long, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và cá nhân điển hình tiên tiến của các đơn vị trong Khối. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2019. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã phát biểu ý kiến, tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2019.
 


Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Long, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã ghi nhận thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối, đánh giá cao sự chuẩn bị, trách nhiệm của đơn vị Phó trưởng Khối và có những ý kiến chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động, trong đó cần chú trọng nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, đề nghị Lãnh đạo các cơ quan trong Khối quan tâm hơn tới công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình, thường xuyên có ý kiến đề xuất để tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh đối với công tác thi đua, khen thưởng của Khối.
 

Để biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tặng Giấy khen cho 08 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Khối.
 
Phương Thảo - Phòng Tổ chức cán bộ Cục
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: