Sign In

Tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự

20/08/2019

Tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự
Để nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, ngày 20/8/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
 Hội nghị được tổ chức tại Nhà văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tham dự buổi tập huấn có Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND các xã, thị trấn trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật và các chức danh chuyên môn cấp xã ở huyện Bắc Hà, gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, Trưởng Công an xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hoá - Xã hội.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trình bày nhiều chuyên đề về pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, đánh giá các chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai báo cáo chuyên đề nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án dân sự. Trong công tác thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân cấp xã tham gia với tư cách là cơ quan phối hợp, giúp cơ quan thi hành án dân sự. Trách nhiệm tổ chức thi hành các quyết định thi hành án dân sự thuộc về cơ quan thi hành án dân sự nhưng Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án dân sự do pháp luật quy định. Tổng hợp các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành xác định trong công tác thi hành án dân sự Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan hữu quan trong việc thi hành án ở địa phương. Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thông báo về thi hành án dân sự. Tham gia vào việc xác minh điều kiện thi hành án. Niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Phối hợp trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. Phối hợp cưỡng chế thi hành án hoặc xử lý tang vật, tài sản có liên quan đến việc thi hành án. Chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự những khoản tiền, tài sản của người phải thi hành án do mình đang quản lý theo yêu cầu của cơ quan thi hành án. Xác nhận biên bản thu và trả tiền, tài sản thi hành án. Xác nhận một số loại đơn của đương sự về thi hành án dân sự. Tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm, chỗ làm việc để cơ quan thi hành án triệu tập đương sự đến làm việc và những công việc khác theo quy định của pháp luật.
  Anh Tuấn - Cục THADS tỉnh 

Các tin đã đưa ngày: