Sign In

Bộ Tư pháp thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc đến ngày 10/3/2020

11/05/2020

Ngày 10/3/2020, Bộ Tư pháp có Thông báo số 806/BTP-TB thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Theo Thông báo này, tại Lào Cai có 9 đơn vị, gồm 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, 03 Công ty đấu giá hợp danh và 5 Chi nhánh đấu giá hợp danh. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: