Sign In

Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: Liên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

04/12/2015

       Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai liên Chi bộ: Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Đức Quang - Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân, đồng chí Giàng Sần Pao - Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động các cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện.
 
       Hội nghị đã nghe các đồng chí Ngô Đức Quang và đồng chí Giàng Sần Pao lần lượt giới thiệu, quán triệt các nội dung về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016"; “Việc chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” và “Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành trung ương khóa XII và một số nội dung khác”./.
 
Kiều Cao Hạnh - Chi cục THADS huyện Bắc Hà

Các tin đã đưa ngày: